Naturvetenskap 3 innehåller till skillnad från NV1 och NV2 endast fysik. Kursen förutsätter att studenten tidigare läst Naturvetenskap 1 och Naturvetenskap 2 eller motsvarande.

De fysikmoment som läses är kroklinjig rörelse, mekaniska svängningar, vågrörelselära, akustik, fysikalisk optik, elektriska fält, magnetiska fält, induktion, växelström, atomfysik och kärnfysik. Varje vecka ges 4 föreläsningar á 2 lektionstimmar. Under perioden görs 6 fysiklaborationer (obligatorisk närvaro!) á 4 lektionstimmar.

Lärare:

Lars-Evert.Eskilsson@jth.hj.se, tel. 036 - 101614
Christer.Magnusson@jth.hj.se, tel 036 - 101619

Kurslitteratur:

Serway's College Physics 8th edition (Vuille, Serway) ISBN 0-495-55498-7
 

Examination:

Under kursen: Kontinuerligt under kursens gång via inlämningsuppgifter, laborationer, deltentamen och sluttentamen.
I efterhand: Tentamen under omtentamensvecka. (Inlämningsuppgifter och laborationer enligt ovan.