Kursen syftar att dels stifta bekantskap med några transformmetoder och ge handfasthet i deras tillämpning, dels att introducera grundläggande idéer och resultat inom beskrivande statistik och sannolikhetsteori och omsätta dem i problemlösning.

Kursen innehåller följande moment:

  • Taylors formel
  • Fourierserier
  • Fouriertransformen
  • Laplacetransformen
  • Grundläggande beskrivande statistik
  • Grundläggande kombinatorik och sannolikhetslära
  • Några diskreta och kontinuerliga fördelningar
  • Centrala gränsvärdessatsen.

För mer information, kontakta Tjavdar Ivanov.

Exempel på tidigare givna tentor