Projektet "Utveckling av resurs- och miljöbesparande processer för tillverkning av motorkomponenter" benäms även Jarnkoll2C.

Produktion av strategiska motorkomponenter som cylinderblock och cylinderhuvud, sker i huvudsak vid Volvos och Scanias egna gjuterier. Kunskaper om gjutprocessen är av största betydelse för att producera konkurrenskraftiga motorer och utnyttja materialet på optimalt sätt.

Samarbetande parter har under längre tid utvecklat tillsammans kunskaper om gjutprocessen för att säkerställa komponenternas kvalitet genom minimering och eliminering av defekter såsom gasporositeter och krympporositeter. Dessa typer av defekter leder årligen till betydande kvalitetskostnader i form av resurs och miljöpåverkan.

Syftet med detta projekt är att förädla hittills utvecklade kunskaper om fenomen i samband med bildning av krympporositet vid gjutning av gråjärnskomponenter.

Forskningen kommer att ske i både laboratorie- och driftskala och syftar till att utveckla modeller som dels förutser om en gjutgodsgeometri är benägen för att bilda krympporositet och dels att förutse metallurgiska egenskaper av smältan innan gjutning för att minimera eller undvika krympporositet.

Projektteam

  • Attila Diószegi, Projektledare och forskare JTH
  • Lennart Elmquist, Forskare JTH
  • Peter Svidró, Doktorand JTH
  • Jarmo Tamminen, Projektledare Scania
  • Mari Larsson, Projektledare Volvo
  • Tobias Björklind, Forskare Scania
  • Fredrik Wilberfors, Forskare Scania
  • John Moré, Forskare Scania
  • Niklas Köppen, Forskare Volvo

Samarbetsparter

Ett samarbetsprojekt mellan Volvo Powertrain AB, Scania CV AB och Tekniska Högskolan i Jönköping. Projektet finansieras förutom deltagande parter med medel från KK-stiftelsen.