Material och tillverkning

Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdet Material och tillverkning.

Avdelningen består av ca 40 forskare, varav sex är professor, ett antal är docenter och lektorer, och övriga är doktorander samt laboratorie- och utvecklingsingenjörer.

Avdelningen för material och tillverkning