Material och tillverkning

Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

Vårt forskningsarbete baseras på experiment i laboratoriet såväl som omfattande experiment i industrin. Våra studier utförs inom områden som kinetik för omvandlingsfaser genom värmeanalys, kopplingar mellan mikrostrukturer och mekaniska och fysikaliska egenskaper, fraktografi samt strukturmekanik.

Syftet med vår forskning är att utveckla kunskap om relationen mellan materialsammansättning, smältkvalitet, process, geometri och defektbildning samt deras relation till materialets och komponenternas mekaniska och fysikaliska egenskaper. Denna kunskap kan sedan utgöra en bas för matematisk modellering och simulering av gjutna komponenter. Genom modellering och simulering kan forskare inom material och tillverkning undersöka olika fenomen när det är svårt, eller till och med omöjligt, att utföra relevanta fysiska experiment.

Testnings- och analysmöjligheter

Vår förmåga att genomföra experiment, mäta mekaniska och fysikaliska egenskaper samt studera mikrostruktur är grundläggande för vår forskning. För att undersöka de komplexa sambanden mellan materialens egenskaper, mikrostruktur, tillverkningsprocess och komponentdesign använder vi oss av en bred uppsättning utrustning.

Läs mer

Avdelningen för material och tillverkning

Pågående forskningsprojekt

 • Al-MMC (ProForAl) - Egenskaper och formbarhet hos Al-SiCp MMC
 • ALL4HYDRO II - Legeringsutveckling för väterelaterade applikationer
 • Augmented Lagrangian Methods
 • Balbas - Bränslecell med Aluminium som basmaterial
 • CIRCUMET - CIRCULAR METAL COMPONENTS FOR SWEDISH MANUFACTURING INDUSTRY: COMPETENCE DEVELOPMENT ON THE MAST
 • Cleancon II - Clean Construction Machinery - Främja användningen av nollemissionsarbetsmaskiner inom bygg- och anläggningsprojekt och kommunal drift samt driva på marknaden genom upphandling och dialog inom hela aktörskedjan.
 • ClimAl (ALSCRAM2) - Secondary Al for sheetmetalforming
 • DEC-HEF (Design and ElectroCrystallization of High Entropy thin Films)
 • EICAl - corrosion fatigue of recycled Al
 • EVIDENT
 • Grönt ljus - Genom ökad rörlighet mellan Fagerhult och JTH är projektets mål att identifiera nya material och processer för ersättning av komponenter med hög klimatpåverkan.
 • HEeGg - Hållbart och Energieffektivt Gjutgods - Projektet syftar till att utveckla metoder för att använda återvunnen aluminium för kostnadseffektiv tillverkning av komponenter. Verifieringstekniker kvalitetssäkrar den smälta metallen inför gjutning för att tillverka återvunna komponenter med hög och jämn kvalitet. Projektet har goda möjligheter att öka resurseffektiviteten genom att recirkulera aluminium och öka återvinningsgraden.
 • IFT: JÖNKÖPING
 • Hållbar och cirkulär SANDåtervinning (SANDRA)

 

Avslutade forskningsprojekt

 • InREAL
 • KliRAl - Climate adapted purified Aluminium
 • LCF-PP - Low carbon footprint Polypropylene for sustainable development and circular economy
 • LISA - Low Impact of Sustainable Aluminium
 • LOWEAR - Low density, wear-resistant Fe-based alloy development
 • MaReAl - Manufacturing of Al-MMC brake discs from recycled Al-Si alloys.
 • PolyComp - Lektor inom polymerer och polymerkompositer – strategisk rekrytering
 • RECASTing - RECycling steel Alloys to develop sustainable high performance high-entropy STeels
 • RESA - Reducerad elanvändning i smälthanteringsprocessen hos aluminiumgjuterier

Här visas alla referee-granskade artiklar från 2015 och framåt.

Laddar
337 Publikationer

Artikel (refereegranskat)