3D-modell

Här presenteras pågående och avslutade forskningsprojekt

ChromeSurf
Research organisation: School of Engineering
Industrial partners: Volvo
Project time: 2018-2020
Funded by: KK-environment