Det finns flera syften med att automatisera moment i konstruktions- och analysarbetet. Två viktiga aspekter är att förkorta ledtid från kundspecifikation till produktion samt att säkerställa god producerbarhet för nya produktvarianter.

I de tidigare utvecklade prototypsystemen, har principer kring systemarkitektur och lösningsmetoder testats. Detta projekt är inriktat på implementationsfasen av datorsystem för automatiserad konstruktion. Erfarenheten har visat att steget från en idealiserad och förenklad prototyp till ett industriellt produktionssystem är långt och innehåller förutom de mer rättframma arbetsuppgifterna även frågor av principiell natur med behov av forskningsinsatser för att vinna nya kunskaper.

Nedan beskrivs de viktigaste hållpunkterna i projektet i kronologisk ordning:

 • Visualisering av falldatabas (2011)
 • Översikt och värdering av vanliga CBR-algoritmer (2012) (CBR=Case Based Reasoning)
 • CBR  med matchning av komplex geometri  (dubbelkrökta ytor) genom kurvaturanalys (2012)
 • Automatisk bestämning av viktfaktorer vid CBR-sökning (2012)
 • Automatisk generering av FEM-modeller för krocksimulering (2012)
 • Införandeprocess och kunskapsdokumentation för DA-system — gemensam dokumentation av DA-system ur tre olika vyer (2013)
 • Flexibel och ändringsbart DA-system baserat på kunskapsobjekt (aug 2013)

Ur samarbetspartnerns (Thule Sweden AB) perspektiv kommer följande aspekter att studeras:  

System för att välja och utforma komponenter till takräcken

 • CAD-integrerad funktion för att välja eller generera fästbleck (Se filmklipp)
 • Funktion för att välja gummiplattor för infästning
 • Samordnat val av fästbleck och gummiplattor
 • Integration av CAD, FEM och komponentdatabas

Vid projektets slut är avsikten att ett industriellt användbart system skall ha tagits fram, TRackS (Thule Rack System), samt att generiskt tillämpbara erfarenheter av implementation av konstruktionssystem skall ha vunnits.