Här presenterar vi några exempel på vad vår forskning kan handla om.


What are the flexibility challenges in retailing?

Hamid Jafari, universitetslektor logistik

Why can selecting a cheap supplier become very costly?

Jenny Bäckstrand, universitetslektor logistik

Har vi för många möten på jobbet?

Annika Engström, universitetslektor arbetsorganisation

JU Solar Team

Core Plant Excellence COPE