Forskningen vid Tekniska Högskolan bedrivs i huvudsak inom sju forskningsmiljöer med den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkan.