Forskningsmiljöer

Forskningen vid Tekniska Högskolan bedrivs i huvudsak inom sju forskningsmiljöer med den gemensamma inriktningen Industriell produktframtagning i samverkan.

Forskningsmiljöerna är organiserade i enlighet med Tekniska Högskolans avdelningar.

Strategiska partners

Partners: 1000+ företag

Ackreditering i samverkan