Peter Carlsson

Universitetsadjunkt religionsvetenskap

Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och kommunikation

Teologie doktor


Radiografi


Kontakt

Telefon
+46 36-10 1374
Signatur/Kortnamn
CARPET
Schema
Ändra din information

Peter är universitetslektor i religionsvetenskap och disputerade 2017 på en avhandling om teologi och kritik. Intresset har rört frågeställningar som ligger i gränslandet mellan politisk teologi och religionsfilosofi och han har bland annat diskuterat hur vi kan bedriva religionsvetenskap och teologi i ett mångreligiöst och postsekulärt samhälle. Peter har skrivit för olika tidsskrifter och internetforum med kulturkritisk inriktning och utvecklar för närvarande ett forskningsprojekt om lärande, kritik och teologi. Undervisningen sker främst på ämneslärarprogrammet, men ha gör även inhopp på kurser i Internationellt arbete. Från och med 2020 är Peter även ansvarig för fristående kurser med inriktning på kristen teologi och religionskritik.

 

Biografi

Peter började arbeta på Jönköpings University 2015, då parallellt med doktorandstudier vid Göteborgs universitet. Hans första akademiska examen var grundskollärarexamen som avlades i Jönköping 2003. Från 2003 - 2009 arbetade Peter bland annat som högstadielärare i kombination vidare studier inom religionsvetenskap och litteraturvetenskap. Doktorandperioden i Göteborg inleddes 2010 och har kombinerats med föräldraledighet och undervisning. Sedan 2018 är Peter universitetslektor i religionsvetenskap in Jönköping.


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information