Nikolas Käkelä

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A1220
Telefon
Schema
Ändra din information

Varför har kundanpassning blivit en så viktig konkurrensfaktor i industriella sammanhang? Vad finns det för olika tillvägagångssätt för kundanpassning? Vilka implikationer har kundanpassning för organisering, strategi, lärande, etc. - och hur kan företag bli framträdande i sina kundanpassningsförfaranden? 

Detta är i stort sett de frågor som Nikolas Käkelä addresserar i sin forskning. Mer specifikt ligger fokus på så kallade lösningsrymder och hur de kan vara till hjälp för att förstå viktiga utmaningar som kommer som en effekt av att erbjuda kundanpassade produkter och/eller tjänster. 

Artikel

Engström, A., Käkelä, N., Wikner, J. (2021). Ambidextrous learning in a customer order–based context Learning Organization. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective Learning Organization, 26(1), 27-43. More information

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2018). Learning to make a difference in customization settings. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities OLKC 2018, 26th - 28th April, 2018, Liverpool, UK. More information
Käkelä, N., Wikner, J. (2018). Defining solution spaces for customizations. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2018; Seoul; South Korea; 26 - 30 August 2018. More information
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017. More information

Rapport

Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping More information

Licentiatavhandling

Käkelä, N. (2019). Customization-based interaction in ETO (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering). More information