Nikolas Käkelä

Doktorand
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Kontakt

Rum
A1220
Telefon
Schema
Ändra din information

Nikolas Käkeläs forskning fokuserar på en rad olika utmaningar som kommer som en effekt av att erbjuda kundanpassade produkter. 

Kundanpassning har visat sig vara ett effektivt sätt för tillverkande företag att erbjuda ökat värde till sina kunder, detta genom att involvera enskilda kunder i aktiviteter som traditionellt sett utförts utan inflytande från kunders individuella önskemål. Kundanpassning möjliggör på så vis för tillverkaren att mer precist tillgodose sina kunders behov, men å andra sidan introducerar det en komplexitet som tillverkaren behöver lära sig att hantera. 

I Nikolas forskning studeras kundanpassning genom att identifiera och analysera olika typer av utmaningar som kundanpassning medför. Genom forskningen föreslås beslutsstöd som kan användas av företag som erbjuder möjligheter till kundanpassning.  

Artikel

Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective Learning Organization, 26(1), 27-43.

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Käkelä, N. (2019). Sharing knowledge for customization: a triadic perspective. 26th International Annual EurOMA Conference, Helsinki, Finland, 17-19 June 2019.
Engström, A., Käkelä, N. (2018). Learning to make a difference in customization settings. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities OLKC 2018, 26th - 28th April, 2018, Liverpool, UK.
Käkelä, N., Wikner, J. (2018). Defining solution spaces for customizations. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS 2018; Seoul; South Korea; 26 - 30 August 2018.
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017.

Licentiatavhandling

Käkelä, N. (2019). Customization-based interaction in ETO (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering).

Rapport

Käkelä, N., Engström, A., Lennartsson, M., Bäckstrand, J. (2020). Viskleken: Samlade lärdomar från ett kollaborativt forskningsprojekt. Jönköping: Tekniska högskolan i Jönköping