Fakta

Fackhögskola: Tekniska Högskolan

Partnerföretag: Comptech, AC Floby, Gränges, Husqvarna

Projekttid: 2021-2023

Forskare:

Lucia Lattanzi, postdoktor

Referensgrupp:

Anders Jarfors, professor

Jan-Eric Ståhl, professor

Ehsan Ghassemali, docent


AVANCERADE OCH OPTIMERADE KOMPONENTER, MATERIAL OCH TILLVERKNING

Bilindustrin står inför ständigt ökande krav på minskade utsläpp, minskad bränsleförbrukning och ökad elektrifiering. I det sammanhanget är en av lösningarna att använda lättare komponenter. Forskningsprojektet ProForAl syftar till att ta fram ett optimerat lättviktsmaterial som har de rätta mekaniska egenskaperna för användning i fordonskomponenter.

Legeringar av aluminium och kisel som förstärkts med mikropartiklar av hårdkarbid (Al-SiCp-kompositer) är en typ av lättviktsmaterial som har stor potential att kunna möta framtida krav på låg vikt och slitstyrka. Dessa material används redan idag, till exempel i bromsskivor för fordon, och kan användas i kopplingstrummor för fordon och motorsågar. Inom dessa användningsområden är låg vikt och säkerhet viktiga aspekter. Materialet måste klara stora påfrestningar vid höga temperaturer och hårt slitage.

Det finns ett behov av att förbättra prestandan hos dessa material och att öka produktiviteten i tillverkningsprocessen.

Syfte

Forskningsprojektet ProForAl (Properties and formability of Al-SiCp MMCs) syftar dels till att optimera sammansättningen hos legeringen för att förbättra dess prestanda vid höga temperaturer. Projektet ska också optimera produktionsmetoden med syfte att öka produktiviteten och därmed sänka kostnaden för tillverkningen.

Till nytta för flera branscher

Projektets forskningsområde är högaktuellt för bilindustrin som behöver hitta nya sätt att minska utsläppen från bränsledrivna bilar och hybridbilar samt minska vikten på elbilarna.

De företag som deltar i projektet representerar tillsammans hela kedjan från beredning av smälta till tillverkning av slutprodukter. De spelar en viktig roll i svensk bilindustri och kommer kunna dra direkt nytta av de resultat som kommer ut av projektet.

Den kunskap som genereras i Proforal kommer också att vara till nytta för andra branscher som tillverkar komponenter med liknande kravspecifikationer som de inom bilindustrin.

Projektet kommer dessutom att ge ett viktigt bidrag till den internationella forskningen på det här området. Resultaten kommer att fungera som utgångspunkt för framtida forskningsprojekt och tillföra nytt innehåll i utbildningar inom metallurgi och produktionsprocesser.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta Lucia Lattanzi, postdoktor vid Tekniska Högskolan, tel. 036-101509, e-post lucia.lattanzi@ju.se.

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?

Välkommen att kontakta Linda Bergqvist, samverkanschef vid Tekniska Högskolan, tel. 036-101074, e-post linda.bergqvist@ju.se.