Produktion av Al-MMC bromsskivor från återvunna Al-Si-legeringar.

Introduktion

Aluminiumbaserade kompositer är lovande kandidater för att ersätt gjutjärn i tunga fordonskomponenter, som bromsskivor.

Projektet ämnar att inkludera återvunna aluminiumlegeringar i metallmatriskompositer för bromsskivor.

I kompositmaterial är aluminiumlegeringen den matris som förstärks med hårda partiklar som silikonkarbider. Dessa kompositer är av lämplig mekanisk karaktär, och genom att optimera komponentens design kan man ytterligare maximera dess prestanda.

Det främsta industriella behovet bakom projektet är det behov av lättviktslösningar som reducerar bränslekonsumtion och utsläpp i vanliga fordon.

Nyttan

Lättviktiga lösningar i fordonsbranschen är fundamentala för flera mål. Huvudmålen är minskad bränslekonsumtion, minskade utsläpp samt fler arbetstillfällen.

Kontinuerligt uppdaterad kunskap om hållbarhet är nuförtiden är av yttersta vikt. Det här projektet ger möjlighet till fördjupad kunskap om återvunna aluminiumlegeringar i kompositer för att utveckla lättviktiga och hållbara produkter. Denna kunskap kommer vara relevant i kommersiella lösningar, forskningsstrategier, samt akademiskt och livslångt lärande.

Resultat

Projektets resultat är betydligt: en 50% lättare bromsskiva med maximal kvantitet återvunnen legering. Användandet av återvunna aluminium-silikonlegeringar för MMC-produktion har stor betydelse för hållbarhet, ökad återvinning och reducerad förlust av råmaterial i metallurgiska processer. Användandet av återvunnet material är nödvändigt för att möte framtida decenniers hållbara utvecklingsmål.

Projektet säkerställer effektiv användning av metallskrot och ökat samarbete mellan högskolor, forskningsinstitut och industrin.

Vill du veta mer om projektet?

Vill du vara med och utveckla nästa projekt?