Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp

Översikt

Från höstterminen 2024 kan du förutom Jönköping nu också välja att studera till Sjuksköterska i Eksjö eller Värnamo.

Under dina studier studerar du främst huvudområdet omvårdnad, men även både natur- och beteendevetenskapliga ämnen såväl som kurser inom vetenskap och akademisk skolning. Genom utbildningen fördjupar du ditt kunnande i relation till din kommande profession och din kunskap sätts på prov såväl teoretiskt som praktiskt.


De flesta kurser innehåller praktiska moment såsom färdighetsträningar, praktiska examinationer och verksamhetsförlagd utbildning, VFU, med en stark koppling mot ett teoretisk kunnande och evidensbasering av omvårdnaden.


Under utbildningen vidgas ditt sjuksköterskeperspektiv för att göra dig redo för yrkeslivet. Studierna kräver förmåga till att läsa, ta till sig och omsätta kunskap såväl som att skriva och räkna då både akademiskt skrivande och läkemedelsberäkning ingår i professionens kunskapskrav. Kvalitet och säkerhet i yrkesutövandet är ledord. Jönköping University har en genomgående internationell prägel och inom sjuksköterskeprogrammet ökas möjligheten till internationella erfarenheter genom att hela termin 4 har engelska som undervisnings- och examinationsspråk.

 

Hör studievägledare och programansvarig berätta mer om programmet och behörighet med mera i podden ”Vägledning på småländska”. Lyssna där poddar finns eller här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Under dina studier kommer du att erbjudas Verksamhetsförlags utbildning, VFU, inom kommunal vård, sjukhusvård (somatik och psykiatri) samt på vårdcentral. Totalt erbjuds 22 veckor VFU inom programmet uppdelade över termin 2-6. Kraven för teoretiskt kunnande fördjupas inför varje period. Detta kommer ge dig en gedigen insikt i yrkets skiftande karaktär och ge dig en stabil grund att stå på. I samband med VFU kommer resor inom hela Jönköpings län att förekomma. Mer information om VFU hittar du på VFU-handboken på JU.se.


Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är en viktig del av utbildningarna på Hälsohögskolan vid Jönköping University. Hälsohögskolans VFU har fina omdömen i Vårdförbundet students undersökningar under flera år.

During the fourth semester education will be conducted mainly in English as international students attend the nursing program during this semester. This contributes to a clear international perspective at home and broadens the international understanding even for students that do not have the possibility to study abroad. For those who wish to study abroad we have several partner universities all over the world.

När du tagit din sjuksköterskeexamen väntar en spännande arbetsmarknad på dig och som sjuksköterska har du ett stort antal karriärvägar. Som nyutexaminerad sjuksköterska har du den grundläggande kunskapen kring din profession och nu fortsätter resan mot fördjupad kunskap. Professionen kräver ett livslångt lärande och för den som vill kan fördjupade omvårdnadskurser, specialistutbildning, forskningsstudier eller kanske ledarskapsengagemang vara aktuellt. På JU erbjuder vi flera specialistutbildningar.

Studieort Jönköping

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i hp-gruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.
Anmälningskod: HJ-52345
Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Studieort Eksjö

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Ort: Eksjö
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-52550

Studieort Värnamo

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-52346

Studentprojekt

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.