Stefan Krantz, nyexaminerad sjuksköterska och vinnare av priset Queen Silvia Nursing Award.

Stefan Krantz, nyexaminerad sjuksköterska och vinnare av priset Queen Silvia Nursing Award.

Vinnare av Queen Silvia Nursing Award

Vinnare av 2023 års Queen Silvia Nursing Award (QSNA) har gått till Stefan Krantz som nyligen tagit sin sjuksköterskeexamen på Hälsohögskolan. Han har kommit på idén att framställa en anpassad traumaväska vid akuta situationer riktad till personer med demenssjukdom. Väskan ska användas av vårdpersonal innan akutpersonal anländer.

Stefan Krantz, nyexaminerad sjuksköterska på Hälsohögskolan vid Jönköping University och vinnare av priset Queen Silvia Nursing Award.

Det unika med väskan är att den ska ha tydligt uppmärkta fack samt extra fack för specifika hjälpmedel för personer med kognitiv svikt. Detta för att spara tid vid akut omhändertagande och skapa trygghet för personalen, att allt material finns när man behöver det. Under våren kommer Stefan motta priset av Drottning Silvia under en ceremoni i Stockholm.

Vill lindra en traumatisk upplevelse i en akut situation

Bakgrunden till idén kommer från en simulering under studierna när de skulle agerade sjuksköterskor i hemsjukvård. Tillsammans med en studiekamrat fann de en patient avsvimmad på toaletten och skulle påbörja en bedömning. Stefans kollega tog kommandot och han assisterade. När kollegan bad om utrustning för att kunna göra bedömningar så letade han utan att hitta vad han sökte i väskan och tiden gick.

- När jag kom hem tänkte jag att detta måste gå att göra på ett bättre sätt. Sedan funderade jag vidare på omhändertagande av personer med kognitiv svikt och vad som skulle kunna lindra deras traumatiska upplevelse i en akut situation, säger Stefan.

Stefan kommer nu arbeta för att få fram en prototyp och få ut väskan på marknaden. Till sin hjälp hoppas han kunna använda sig av kompetensen och kontaktnätet QSNA har, och även ta hjälp av sitt egna nätverk för att få vägledning hur han ska gå vidare. Vinnaren av priset får 60 000kr och en del av pengarna vill Stefan använda för att just utveckla sin idé vidare.

Redan anställd som sjuksköterska

Den 19 januari tog Stefan sin sjuksköterskeexamen. Under examensceremoni fick Hälsohögskolan mottaga en plakett från QSNA.

Redan innan studierna var avslutade hade han fått sin tjänst som sjuksköterska på Höglandssjukhuset i Eksjö efter examen. Från studietiden kommer han ta med sig alla fantastiska möten med kurskamrater, lärare, handledare och andra som han träffat under åren.

- Jag är ju en lite äldre modell av student så jag tar också med mig all den omtänksamhet och hjälp jag fått av mina kursare. Och så tar jag såklart med mig massor av kunskaper, erfarenhet och kommer vara en stolt nyfärdig sjuksköterska, avslutar Stefan.

Läs hela artikeln Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om sjuksköterskeutbildningen på programsidan

2024-03-06