student

VFU-handboken

Välkommen till VFU handboken

VFU-handboken ger dig som student och dig som handledare underlag för hur verksamhetsförlagd utbildning ska genomföras. Här hittar du information och dokument inför och under VFU.

Information om VFU placering sker 4 veckor innan VFU startar (undantag kan ske).

Kontakt i frågor som rör VFU generellt riktar du i första hand till Team VFU. Frågor som berör specifika kurser riktar du i första hand till kursansvarig för den aktuella kursen. Kontaktuppgifter till kursansvariga hittar du under respektive kurs via År 1, År 2, År 3 eller specialistutbildning nedan eller i vänstra spalten.

När du skickar mail till berörd angående VFU, tänk på att noga ange vad ditt ärende gäller, vem du är, vilken utbildning och vilken termin du studerar på inom de olika programmen som berörs av VFU-handboken.

VFU
Omvårdnad
Lärande i VFU
Struktur
År 1
År 2
Bedömning
År 3
Specialistutbildning

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom sjuksköterskeprogrammet sker i hela Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden.

Textbeskrivning av områden i länet
Bild över områden i länet

Allt du behöver veta inför VFU

För student


Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.

Studentblanketter:

förtur vid VFU

För handledare

För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.