student

VFU-handboken

--------------------- med anledning av Covid-19 -------------------------

På förekommen anledning, då studenter gått till sin VFU, trots symtom som halsont eller andra förkylningssymtom, vill vi betona att du vid minsta symtom som kan tyda på Covid-19 inte ska gå till din VFU. Om du under VFU-dagen får dessa symtom, så ska du omedelbart informera din handledare och gå hem.

Detta är en förutsättning för att VFU ska kunna fortgå och det kräver att du som student känner ett egenansvar och respekterar dessa riktlinjer.

Information inför VFU i regionenPDF

Hej student från regionenPDF

--------------------- med anledning av Covid-19 -------------------------

 

VFU-handboken ger dig som student och dig som handledare underlag för hur verksamhetsförlagd utbildning ska genomföras. Här hittar du information och dokument inför och under VFU.

Kontakt i frågor som rör VFU generellt riktar du i första hand till Team VFU eller via detta formulär (kommer snart). Frågor som berör specifika kurser riktar du i första hand till kursansvarig för den aktuella kursen. Kontaktuppgifter till kursansvariga hittar du under respektive kurs via År 1, År 2, År 3 eller specialistutbildning nedan eller i vänstra spalten.

Om du skickar mail tänk på att noga ange vad ditt ärende gäller, vem du är, vilken utbildning och vilken termin du studerar på inom de olika programmen som berörs av VFU-handboken.

År 1
År 2

 

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, inom sjuksköterskeprogrammet sker i hela Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden.

Textbeskrivning av områden i länet
Bild över områden i länet

Vanliga frågor och svar

För dig som är gravid är det viktigt att själv ta beslut kring om du vill genomföra din VFU eller ej. Som student omfattas du av de regler som gäller för all personal och inom till exempel psykiatrin avråder verksamheten från VFU för studenter i senare del av graviditet (vecka 22 och framåt). Du bör alltid ta kontakt med Team VFU via vfu.ssk@ju.se om du är gravid. Detta även om du befinner dig i tidig graviditet då planeringen för VFU påbörjas långt innan du går ut på VFU.


I samband med att Covid-19 pandemin börjar lätta något så ser även bestämmelser kring hur gravida kan finnas under utbildning i vården ut att ha lättats något. Tidigare har gravida studenter nekats möjlighet att genomföra VFU. Är du gravid och står inför att göra VFU till hösten 2021 så ta kontakt med Eva-Karin Hultgren inom Region Jönköpings Län för ett samtal.

Håll dig uppdaterad kring utvecklingen av Corona och JUs rekommendationer på ju.se/corona där du även hittar en FAQ för studenter. Utvecklingen och planeringen för hur JU väljer att agera kan komma att ändras snabbt så ta för vana att uppdatera dig ofta och bevaka din studentmail och ditt kursrum för ev. specifika instruktioner gällande sjuksköterskeutbildningen grund. I nuläget planeras vårens VFU att genomföras som tidigare planerat med vissa justeringar inom verksamheterna. Detta kan innebära att du som student kan bli omplacerad men denna information kommer då att gå ut till dig som det berör.

 

I samband med Coronavirusets framfart så aktualiseras frågan kring när student inte ska gå ut på VFU. Student som är sjuk med snuva, hosta, halsont och/eller feber SKA stanna hemma. Planering för hur timmar ska kunna tas igen sker i samråd med den aktuella VFU-placeringen. Vid omfattande frånvaro tas VFU igen i samband med nästa tillfälle VFU erbjuds, planering sker tillsammans med studievägledare. Vid misstanke om smitta på VFU-placering ska förfarande för fortsatt VFU diskuteras med handledare eller huvudhandledare. Efter att du tillfrisknat ska du vänta 2 dagar innan du återvänder till din VFU, du ska alltså vara symtomfri i 2 dagar efter att du varit sjuk.

 

Att gå till sin VFU-placering eller sitt arbete, inom hälso- och sjukvård, med sjukdomssymtom är aldrig att rekommendera då vi möter nedsatta, redan sjuka personer i vårt yrke. Detta görs än mer tydligt när virus såsom Corona drabbar oss.

Region Jönköpings län har, under ledning av studierektor Eva-Karin Hultgren, tagit fram material kring hur du som student ska agera om du inte känner dig frisk. Du hittar mer information i ett länkat dokument längst upp på sidan.


Motsvarande information finns även för handledare att ta del av och denna hittar din handledare under "För handledare".


Den 4 November 2020 förstärkte regionen sin information till sin personal utifrån dokumentem ovan enligt texten nedan; 


Du som lever tillsammans med (är hushållskontakt till) en person med covid-19 skall följa förhållningsregler eller riktlinjer i minst 7 dagar från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. När 7 dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri. Har du tagit ett PCR-prov måste du dock invänta provsvaret innan du gör så. Du bör också fortsätta att träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar från det att din hushållskontakt provtagits.


Om du bor i ett studentboende/ korridorsboende tillsammans med en person som har konstaterats med covid-19 så räknas det inte till sådan kontakt som kräver att du stannar hemma från din VFU.

För studenter över 18 år gäller samma regler som övrig vårdpersonal, det vill säga att du ska använda anpassad och avsedd skyddsutrustning samt arbeta enligt rådande riktlinjer för att förhindra smitta och smittspridning. Dessa studenter får vårda patienter med misstänkt eller konstaterad Covid-19.

Du kan läsa mer i länkat dokument längts upp på sidan från Region Jönköpings Län.


Den 4 November 2020 förstärkte regionen sin information till sin personal utifrån dokumentet ovan enligt texten nedan; 


Du som lever tillsammans med (är hushållskontakt till) en person med covid-19 skall följa förhållningsregler eller riktlinjer i minst 7 dagar från den dag personen som har covid-19 blev provtagen. När 7 dagar har gått kan du återgå till arbetet eller skolan om du fortsatt är symtomfri. Har du tagit ett PCR-prov måste du dock invänta provsvaret innan du gör så. Du bör också fortsätta att träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar från det att din hushållskontakt provtagits.


Om du bor i ett studentboende/ korridorsboende tillsammans med en person som har konstaterats med covid-19 så räknas det inte till sådan kontakt som kräver att du stannar hemma från din VFU.


Grundutbildning

All VFU i sjuksköterskeprogrammet genomförs i Jönköpings län och dess 13 kommuner. Hälso- och sjukvården i Jönköpings län är organiserad i tre geografiska områden.

  • Område Höglandet omfattar Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommun.
  • Område Jönköping omfattar Mullsjö, Habo och Jönköpings kommun.
  • Område GGVV omfattar Vaggeryd, Gnosjö, Gislaved och Värnamo kommun.


Under utbildingen kan det förekomma pendling till VFU placering. Din specifika plats kommer du få via VFU-parken/VFU samordnare. Fyra veckor innan din VFU ska starta får du som student reda på din specifika placering.


Studiegrupp Eksjö och Värnamo

Det finns 2 studiegrupper inom sjuksköterskeprogrammet, Eksjö och Värnamo studiegrupp. Om du som student har blivit antagen till någon av dessa studieggrupper kommer din VFU placering att förläggas i första hand till den studieort/det område som innefattar den grupp du är antagen till. Pendling vid VFU kan förekomma till annan ort i länet.


Eksjö tillhör område Höglandet och VFU för studiegruppen fördelas över hela Höglandet. Samma rutin gäller för Värnamo studiegrupp som tillhör område GGVV.


Specialistutbildning

Under specialistutbildningarna sker planering av VFU på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart.

Nej, du som student får inte byta VFU när denna släppts. Därför är det viktigt att du via den enkät som skickas ut under andra halvan av terminen, beskriver om du till exempel arbetar inom vården och isåfall var och är tydlig med om du har någon specifikt önskemål om i vilket omrdåe du vill göra VFU i andrahand om ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgodose.


All VFU ska vidare ske i Region Jönköpings Län och som student kan du inte själv hitta en VFU-plats inom vår eller annan region. Detta då all VFU styrs av avtal.

Du kommer att få ett mail till din JU-mail med information gällande handledare och kontaktuppgifter. Därefter behöver du som student kontakta din handledare för att planera schema och eventuellt ställa frågor. På VFU platsen finns en sjuksköterska som är din handledare med övergripande ansvar men du kan komma att bli handledd av mer än en sjuksköterska. Det är viktigt att du som student svara på den kommunikation som din VFU-plats tar initiativ till. 

Vid VFU inom kommunal verksamhet så är det pendling runt om i Jönköpings län. Ni kommer att få bekosta busskort eller boende själva under dessa placeringar då det inte finns något avtal med kommunerna kring dessa frågor.


Regionen erbjuder, i egen regi, boende eller busskort om ni har mer än 60 minuter enkel resväg till era placeringar inom område Höglandet eller GGVV. Vid placering inom område Jönköping finns ingen möjlighet till boende. Detta gäller placeringar inom primärvård, barnhälsovård eller slutenvård. Det betalas inte ut ersättning för bensinkostnader. Via länken här kommer du vidare till regionens sida med kontaktuppgifter för dig som är student vid JU med placering inom område Höglandet eller GGVV Boende och resor via Regionen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Det går att ansöka om merkostnadslån från CSN då ni själva behöver bekosta busskort eller boende vid VFU-placering. Merkostnadslån hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundutbildning

VFU placeringar fördelas ut till er studenter utan inbördes ordning. Studenter antagna till studiegrupp Värnamo respektive Eksjö placeras i möjligaste mål i dessa områden enligt ovan.


För sjuksköterskeprogrammets studenter finns möjlighet till förtur vid VFU placering enligt bestämmelser. Information om vilka skäl du kan ansöka om förtur i relation till finns att läsa på blanketten förtur vid VFU. Information till dig som är elitidrottare och ska ha VFU finns på den här sidanöppnas i nytt fönster.

 

Det är även viktigt att du via den enkät som skickas ut under andra halvan av terminen, beskriver om du till exempel arbetar inom vården och isåfall var och är tydlig med om du har någon specifikt önskemål om i vilket område du vill göra VFU i andrahand om ditt förstahandsval inte är möjligt att tillgodose.

 

 


Specialistutbildning

Fördelning av VFU i samband med specialistutbildning sker på annat sätt. Mer om detta kommer du få information om i samband med utbildningsstart. 

Allt du behöver veta inför VFU

För student

Under varje år hittar du information om VFU för just din specifika termin. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som student information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som student.

Här hittar du även övergripande dokument såsom mall för lärandeplan, namnskylt och reflektionsdagblad.


För handledare

Under varje år hittar du information om VFU under de i året ingående terminerna. Via länken nedan, eller i vänsterspalten, hittar du som handledare information som rör VFU övergripande specifikt för just dig som handledare.

Cookieinställningar