Mathias Bransmo och Gustav Österström. (foto: Håkan Strahl)

Gustav Österström, nuvarande VD på Science Park, kommer från Tranås, han läste till Civilingenjör på Linköpings universitet. 2010 började han jobba på Science Park som affärsutvecklare. Han jobbade med unga tillväxtföretag och några år, senare blev han affärsutvecklingsansvarig. Han har sedan fyra år varit VD för Science Park.

Mathias Bransmo, tillsammans med Mattias Stark, grundade Creative Center som sedan blev Science Park. Mattias läste Dataekonomiska programmet på Jönköping International Business School 1990–1994. Idag är Mathias VD på Kvadrat i Jönköping.

Hur kom Science Park till?

Mathias Bransmo:
I min utbildning läste vi en kurs som hette Creative Management, som Bill Barber var ansvarig för, så skrev jag och Mattias Stark en uppsats som vi döpte; 'Creative Center – whre student ideas becomes reality'. Bill Barber tyckte att vår uppsats var ganska intressant så han skickade den till Clas Wahlbin som då var rektor för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Wahlbin tyckte att Creative Center lät mycket spännande och, precis som vår tanke var, att det skulle kunna vara ett bra komplement till det teoretiska entreprenörskapet. Tanken var att här skulle studenterna kunna praktisera sitt entreprenörskap.

Clas Wahlbin frågade oss om vi ville satsa på detta för i så fall skulle han (skolan) hjälpa till ekonomiskt. Ett villkor från Clas var att göra det som ett företag. ”Ni kan ju inte lära andra att starta företag utan att själva ha startat ett företag”. Clas ordnade med finansiering från Länsstyrelsen och Jönköpings kommun och det var startskottet för högskolans första inkubatorsverksamhet.

Creative Center blev mycket populärt och vi träffade många studenter som ville starta företag. Vi började snegla lite på konceptet Science Park som redan fanns på några platser runt om i Sverige och att det är nästa steg för inkubatorsverksamheten Creativ Center. Samtidigt började vi växa ur vår dåvarande lokal på högskolan (CSN:s nuvarande lokal) och fick i uppdrag av Jönköpings kommun att undersöka förutsättningarna att starta ett Science Park i Jönköping. I samma veva blev gamla sjukhusets lokaler till salu och det centrala läget kombinerat med närheten till högskolan gjorde att här startades 2002 Science Park.

Hur var Science Parks vision från början?

Mathias Bransmo: Att man skulle kunna förverkliga sina idéer, både som student och som företag. Som student eller forskare kunna förverkliga sin affärsidé, men även att det befintliga omkringliggande näringslivet skulle kunna hitta en plats för sina innovationer, om man ville ha hjälp att skapa dem, eller hjälp att kommersialisera dem vid sidan om sin ordinarie verksamhet. Men mycket handlade om att skapa nya företag, ett nytt näringsliv.

Hur är Science Parks vision nu?

Gustav Österström: Vi har i grunden samma vision nu som då, vi vill skapa nya affärer. Vi har fortsatt att utveckla den fantastiska verksamhet som Mathias och Mattias startade och att studenter och forskare fortfarande är viktiga finns det inget tveka kring. Genom åren har vi dock haft möjlighet att även inkludera det befintliga näringslivet och vår geografiska närvaro har vidgats till hela länet. Vi har byggt ett regionalt innovationssystem tillsammans med Jönköping University, Jönköpings kommun, Regionen och övriga kommuner i länet.

Hur var intresset bland studenter att starta företag från början?

MB: Det har ju alltid varit stort vilket kanske beror på att högskolan har haft lite av en inriktning att få hit studenter som är intresserade av företagande.

Hur är intresset bland studenter att starta företag idag?

: Mathias, Mattias och Clas lade tidigt grunden för ett entreprenöriellt förhållningssätt på högskolan. Detta har hållit i sig och vi har fortfarande ett mycket högt flöde av idéer från studenter. Av de 1000 idéer som vår verksamhet möter varje år kommer cirka 250 idéer från studenter. Vi kan se att det idag är relativt attraktivt att bli entreprenör och i och med högskolans utbildningar så ser vi att JU lockar till sig både nationella och internationella studenter med ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Vad hade studenterna för förväntningar, vad ville de ha hjälp med?

MB: Det var lite allt möjligt. Dels ville de ha hjälp att utveckla affärsidén – vad ska du göra, för vem och varför. En del kom ju dit och hade väldigt höga ambitioner, men egentligen ingen idé. De kunde säga att de vill starta företag, men jag vet inte inom vad, har ni inga idéer på lager? Men det handlade mycket om finansiering. Hur man finansierar mjuka utvecklingsidéer, tjänstekoncept. Det handlade också mycket om att hjälpa banker och aktörer runt omkring att förstå mer om den här typen av nya idéer som började komma upp.

Men vi ska komma ihåg att detta var i samband som man startade den internationella handelshögskolan. Det var många som sökte och läste där som hade höga krav, även på oss. Det var ju jättebra, det gällde att vi jobbade med coaching med de här studenterna, affärsidéutveckling och vi hade jättespännande gästföreläsare.

Har det ändrats mycket idag?

GÖ: Frågorna är till mångt och mycket samma nu som då. Studenterna kommer med sina idéer och de vill ha hjälp med att hitta vägen framåt. De initiala mötena handlar mycket om att förstå marknadens behov, vilken lösning/produkt som man ska erbjuda, vem som är kund, vilka kanaler jag ska sälja via och vilka resurser som behövs. Sedan är det som Mathias säger mycket fokus på finansiering. Jag tror inte, rent generellt, att studenterna är lika snabba på att starta upp företaget idag. De är mer medvetna och gör mer undersökningar, kollar kundunderlag och så vidare, innan de startar bolaget.
I uppstarten så vet jag att vi tillhandahöll datasalar dit studenterna kom för att jobba, den typen av behov finns inte idag. Därtill har ju tillgängligheten till information förändrats, vilket ställer nya krav på vår leverans.

Hur många idéer och företag startades genom Science Park första året?

MB: Vi träffade nog ungefär 500 studenter första året, 25 idéer och ungefär fem blev till företag.

Hur många idéer och företag startades genom Science Park under det senaste året?

GÖ: Idag är motsvarande siffra att vi informera ca 3000-4000 studenter om Science Parks verksamhet, vi möter ca 250 idéer per år från studenter och 30-60 studentföretag startas per år. Men utöver att vi utvecklar idéer och företag så tycker vi det absolut viktigaste är att vi tillsammans med JU utbildar entreprenöriella studenter som gör skillnad!

Hur var relationen mellan SP och JU från början?

MB: Den var extremt bra. Framförallt genom dåvarande rektor Clas Wahlbin och högskolans dåvarande styrelseordförande Per Risberg. De var otroligt stöttande och utan dem hade det varit svårt.

Hur är relationen mellan SP och JU nu?

GÖ: Jönköping University är en våra huvudintressenter och huvudägare, och det var på högskolan som vi startade en gång i tiden. Vi har tillsammans med högskolan och högskoleledningen byggt verksamheten utifrån målet att skapa ett gemensamt innovationssystem där utbildning, forskning, näringsliv och det offentliga kan skapa bästa tänkbara förutsättningar för entreprenörskapet i regionen. Det gemensamma arbetet genomförs fortfarande i nära samarbete. Vi är oerhört tacksamma att högskolan har varit så engagerad i utvecklingen.