HLK inbjuder, i samverkan mellan Avdelningen för kompetensutveckling, RUC och Forskningsplattformen för Språk-, Litteratur-, och Mediedidaktik till   halvdagskonferensen

När?

Datum: Fredagen den 29 januari 2016 

Plats: Högskolan för lärande och kommunikation, sal Hb220

Tid: Kl. 08:30 - 12:00

Huvudsyftet med konferensen är att skapa en regional mötesplats för dialog kring undervisning i moderna språk och modersmål.

Konferensen erbjuder föreläsningar med möjlighet till dialog mellan deltagare och medverkande forskare.

Utgångspunkten för konferensen är att den ska bidra till en fortsatt utveckling av regionens gemensamma och språkdidaktiska kunnande hos både forskare och lärare.

Gästföreläsare är
Guadalupe Francia, Fil Dr, Docent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet och
Fredrik Olsson, Fil Dr, Universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet. 

Konferensavgiften är 600 kr/deltagare (exkl. moms) och inkluderar förmiddagsfika. I samband med anmälan betalas avgiften in på HLK:s bankgiro nr 5328-2463. På talongen anges ”Objekt 41901 – Moderna språk”.

OBS! Antalet deltagare är maximerat till 100. Om antalet anmälda deltagare den 8/1 understiger 50, ställs konferensen in.

Information om konferensen lämnas av ayme.pino@ju.se ,  jorgen.svedbom@ju.se  och fausto.callegari@ju.se

Hjärtligt välkomna!