Program
08:30-09:00Gemensam välkomstfikaFoajén plan 2
09:00-09:10Inledning, syfte oh målsättningHb 220
 Fausto Callegari RUC och Fil dr, lektor Aymé Pino Rodríguez, HLK:s forskningsplattform Språk-, litteratur- och mediedidaktik 
09:10-09:55Gemensam föreläsning inklusive dialogHb 220
 I mötet med texten: om litteratur och (inter)kultur i språkklassrummet 
 Fredrik Olsson, Fil Dr, Universitetsadjunkt, Göteborgs Universitet 
09:55-10:15Gemensam dialog 
10:15-10:40Gemensam fruktstund - erfarenhetsutbyte 
10:40-11:25Gemensam föreläsning inklusive dialogHb220
 Moderna språk i den svenska skolan: Styrkor och svagheter - möjligheter och hot. 
 Guadalupe Francia, Fil Dr, Docent, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet  
11:25-11:45Gemensam dialog 
11:45-12:00Gemensam slutreflektion: Hur går vi vidare? 
12:00Avslutning