Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Inom projektet PREMIUM har Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) utvecklat kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling.Genom Premiumkurser kan du som verksam inom industrin kompetens-utveckla dig samtidigt som du jobbar!


Även om du inte har formell behörighet så kan du söka kursen utifrån din yrkeserfarenhet. Det är dig vi söker!

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. Detta erbjuder vi genom PREMIUM-kurserna.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar (då så är möjligt) för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Kontakt

Har du specifika frågor kring projektet Premium och Premium-kurserna är du välkommen att höra av dig direkt!