Kurser inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling för yrkesverksamma

Inom projektet PREMIUM utvecklar Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) kurser för nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri för att ge möjlighet till kompetenslyft inom kunskapsintensiv och
innovativ produktionsutveckling.

Nu är det enkelt för dig som är yrkesverksam att söka en kurs!

Har du lång och kvalificerad erfarenhet inom industrin men ingen eller begränsad erfarenhet av studier på universitet eller högskola? Nu finns tillfälle att söka kurser inom flera aktuella områden.

 

Skicka ditt CV till: madelene.zetterlind@ju.se Vi går igenom din ansökan och återkommer inom ca 2 veckor med förhandsbesked.


Vid ett positivt förhandsbesked är det bara att ansöka och ladda upp ditt CV på Antagning.se. I CV't redovisas utbildningar, yrkeserfarenheter och engelskakunskaper. Ditt CV ska vara undertecknat av chef på företaget där du är anställd. Använd gärna denna mall.


Kurserna startar i början av februari 2022. Via kurslänkarna nedan läser du mer om respektive kurs och hittar också direktlänkar till antagning.se för att söka kurserna.


Frågor? Kontakta Madelene Zetterlind (036-101531) eller Stefan Brolin (036-101717).Genom Premiumkurser kan du som verksam inom industrin kompetens-utveckla dig samtidigt som du jobbar!


Även om du inte har formell behörighet så kan du söka kursen utifrån din yrkeserfarenhet. Det är dig vi söker!

Att kunna anpassa sin verksamhet till nya krav, ha korta ledtider och att nya produkter snabbt ska kunna nå nya marknaden är idag avgörande. För att klara detta krävs det helt ny kompetens samt att företagen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning. Detta erbjuder vi genom PREMIUM-kurserna.

Kurserna kombinerar studier online med fysiska träffar (då så är möjligt) för att kunna lära av varandra och bredda sitt nätverk. Kurserna ges på avancerad nivå om 5 högskolepoäng/kurs och läses på ca kvartsfart. Kurserna ges på engelska.

Professional Education for Manufacturing Innovation, PREMIUM


Premium aims to give professionals in the Swedish manufacturing industry a competence boost in knowledge-intensive and innovative production development.


Through the Premium courses, you who are active in the industry can competence-develop yourself while you work! Short courses where you study at quarter speed and at a distance. If it will be possible, we will meet 2-3 times during a course. Even if you do not have formal qualifications, you can apply for the course based on your professional experience.


Courses:

The courses are given for 13 weeks on a 25% study pace (appr.10 hours/week for a student) and most course activities happen online to give you the opportunity to combine studies with your professional work life. Usually there are 2-3 face to face course meetings for lab work, study visits etc. Please check each course for more info.

Autumn courses:

 • Agile Production Development
 • Automation - Possibilities and Challenges
 • Additive Manufacturing - Concepts, Methods, Applications
 • Applied Industry 4.0

Spring courses:

 • Changeable and Reconfigurable production Systems
 • Challenge-driven Operations Management
 • Human Factors Engineering
 • Product and Production Platforms
 • Maintenance for Production Performance


Application:

Alternative A) Eligibility through 40 higher education credits in the main area of ​​Technology and at least 2 years' professional experience

You need 40 higher education credits in the main area of ​​Technology and at least 2 years of professional experience in a relevant area in industry or equivalent.

In order to enable assessment of your eligibility, it is very important that you upload the following two documents when you make your application:

 1. Certificate of service showing at least 2 years of relevant professional experience. Feel free to use this Template for Employers Certificate Word, 28.2 kB.
 2. Your academic qualifications, i.e. 40 credits in the main area of ​​Technology.

If you have studied in Sweden after 1995 and it is in a higher education system (Ladok), this is automatically retrieved a few days after you have created your account. Please note that foreign university qualifications and Swedish university qualifications before 1995 need to be uploaded together with your application on Antagning.se

The documents are uploaded to Antagning.se / My pages / Merits / Document upload


Either you apply for alternative A) formal qualifications as above or you apply according to alternative B) validation of real competence as below:


Alternative B) Eligibility through validation of real competence

An assessment (validation) of competence is made on the basis of both formal qualifications (grades and diplomas) and work experience. The assessment is made to determine if you have knowledge that corresponds to the eligibility requirements for courses.

In order for us to validate, please upload the following documents:

 1. CV containing

The document is uploaded to Antagning.se / My pages / Merits / Document upload


Tuition and Application Fees

The course is free of charge for students within EU, EEA and Switzerland.


In general, individuals who are citizens of countries outside of the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay application and tuition fees. There are some exceptions to this general rule. You as a student need to upload documents at Antagning.se to prove that you are not required to pay the tuition fee.


Questions?

For questions do contact Madelene Zetterlind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. or Stefan Brolin from the PREMIUM management team.

Alternativ A) Behörighet genom 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet

Du behöver 40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin eller motsvarande.

För att vi ska kunna bedöma din behörighet är det mycket viktigt att du direkt när du gör din anmälan laddar upp följande två dokument:

 • Tjänstgöringsintyg som visar minst 2 års relevant yrkeserfarenhet. Använd gärna denna mall för tjänstgöringsintyg Word, 30.8 kB..

 • Dina akademiska meriter (betygsutdrag), dvs 40 hp inom huvudområdet Teknik. Om du har studerat i Sverige efter 1995 och det finns i ett lärosätes system (Ladok) hämtas detta automatiskt några dagar efter att du har skapat ditt konto. Observera att utländska högskolemeriter och svenska högskolemeriter före 1995 behöver laddas upp tillsammans med din anmälan på Antagning.se

Dokumenten laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning


Antingen söker du på alternativ A) särskild behörighet enligt ovan eller söker du enligt alternativ B) validering av reell kompetens enligt nedan:


Alternativ B) Behörighet genom validering av reell kompetens

Här görs en bedömning (validering) av kompetens utifrån både formella meriter (betyg och examensbevis) och arbetslivserfarenhet. Bedömningen görs för att avgöra om du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven på kursen.

För att vi ska kunna validera, laddar du upp följande dokument:
CV innehållande

 

Dokumentet laddas upp på Antagning.se / Mina sidor / Meriter / Dokumentuppladdning

 

Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan, tveka inte att kontakta oss:

Madelene Zetterlind Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Stefan Brolin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

PREMIUM - Kurser för yrkesverksamma i kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. www.ju.se/premium

Premiumkurser med start på vårterminen:

 • Challenge-driven Operations Development / Utmaningsdriven verksamhetsutveckling
  Som mellanchef leder du under ständig press. Verksamheten skall upprätthållas och resultat åstadkommas samtidigt som det är en ständig press på utveckling. Denna kurs förser dig med de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens utvecklingsbehov.
 • Product and Production Platforms / Produkt- och produktionsplattformar
 • Plattformsbaserad utveckling och modularisering för att bättre hantera variationer och förändringar i t.ex. kundens behov och krav. Vi går igenom metoder och verktyg för analys, planering och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.
 • Human Factors Engineering / Människa – Teknik – Organisation
 • Kursen ger kunskap och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas med tanke på människors naturliga styrkor och begränsningar och hur dessa leder till användbarhet, effektivitet, hållbarhet och välbefinnande.
 • Changeable and reconfigurable production systems / Förändringsbara och rekonfigurerbara produktionssystem
 • Dagens produktionssystem behöver vara flexibla och snabbt kunna anpassas efter förändrade krav. Syftet med kursen är att bygga kompetens kring förändringsbar, rekonfigurerbar och flexibel produktion.
 • Maintenance for Production Performance / Underhåll för produktionsprestanda
  Inom kunskapsintensiva produkter och dess produktion är underhållets värde ofta avgörande för produktionsprestandan. Under kursen behandlas värdet av olika underhållsstrategier relaterade till hållbarhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet.

Premiumkurser med start på höstterminen.

 • Agile Production Development / Agil produktionsutveckling
  Du lär dig att använda agila principer för effektivt genomförande av projekt inom produktionsutveckling. Kursen bygger på ett kontinuerligt lärande, där teori och praktik varvas, anpassat för behoven på ert företag. Kursen täcker in alla faser i ett projekt, från initiering och planering till implementering och projektavslut.
 • Automation - Possibilities and Challenges / Automation - möjligheter och utmaningar
  Med ökande automatiseringslösningar i produktionssystem finns utmaningar såväl som möjligheter för att lyckas välja, utveckla eller beställa en effektiv, flexibel och stödjande automatiseringslösning. I kursen utforskas olika typer av automatiseringsstrategier och möjligheter som relateras till kostnadseffektivitet och flexibilitet.
 • Additive Manufacturing: Concept, Methods, Applications / Additiv tillverkning: koncept, metoder, applikationer

 • Applied Industry 4.0 / Tillämpad industri 4.0

Premium, Professional Education for Manufacturing Innovation, syftar till att ge nyckelpersoner inom svensk tillverkningsindustri ett kompetenslyft inom kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling. Projektet är ett samarbete mellan Tekniska Högskolan i Jönköping och Mälardalens högskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som också erbjuder kurser inom Premium. Projektet finansieras av KK-stiftelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


För att kunna skapa relevanta och industrinära kurser bjuds industrin in att delta i utvecklingen av dessa kurser så att de på bästa sätt ska passa just er verksamhet.

Fördelar för er att vara med redan från utvecklingsstadiet:

 • Möjlighet att påverka innehåll i kurser efter just era kompetensbehov.
 • Möjlighet att utveckla praktiknära kurser tillsammans med er vilket ger kurser som blir direkt applicerbara i er verksamheter.
 • Möjlighet att mot andra företag synas i våra kurser genom tex gästföreläsningar eller ta emot studiebesök.
 • Genom ökad insikt i kurserna kan ni bättre matcha egna medarbetare mot kurserna.

Fyll i och kryssa för i formuläret nedan om ni vill vara delaktiga i utvecklingen och/eller utförandet av någon av våra kurser.


Fyll i formuläret nedan om du vill få information om när respektive kurs öppnar för ansökan, eller om du på annat sätt vill vara delaktig i kursutveckling kring kurserna. Kanske bidra med industrirelevans!

Kontakt

Har du specifika frågor kring projektet Premium och Premium-kurserna är du välkommen att höra av dig direkt!