Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi., 60 hp

Gerontologi är läran om åldrandeprocess, problem, policyer och hälsoinsatser som rör äldre. Magisterprogrammet ger dig verktyg att agera professionellt i mötet med äldre personer och deras närstående. Utbildningen är tvärprofessionell och avhandlar åldrandets utmaningar och arbetet med äldre. Kurserna ger forskningsbaserade kunskaper om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande och du kommer att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och metodologisk.


I utbildningen kommer du möta övriga studenter och deras erfarenheter av arbetet med äldre. I diskussionerna ges ni möjlighet att utbyta erfarenheter men också diskutera ny kunskap. Det finns möjlighet för fördjupning inom vissa områden. Till exempel kan examensarbetet handla om ett område som är relevant för ditt yrke.


Programmet är helt webbaserat och därför oberoende av ort. Upplägget ger dig möjlighet att kombinera studierna med arbete. Innehållet har hög relevans i en svensk samhälls- och omsorgskontext, men du får också fördjupning i intersektionella och internationella perspektiv och forskning. Kurserna ges på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen ger dig spetskompetens inom äldre och åldrande. Den breda kunskapen kan tillämpas i flera yrken, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, socionom, chef för äldreomsorg, pedagog och andra yrken där du möter äldre eller deras anhöriga. Utbildningen öppnar även möjligheter att arbeta som adjunkt inom högskola. Yrket är relevant i ett åldrande samhälle och hanterar viktiga frågor som hälsopromotion och prevention, äldres roll i samhället och ekonomiska och samhälleliga faktorer som påverkar äldre och samhällets syn på äldre.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2022
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.
Anmälningskod: HJ-MS178
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi.

Obs! Preliminär kurslista.

 

År 1

Kurs

HP

Period

Studietakt

Gerontologi perspektiv, teori och metod (kurs i huvudämnet)

7,5 hp

v 35-44

Halvfart

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

15 hp

v 45-13

Halvfart

Teamsamverkan i en föränderlig organisation (samläses med andra program)

7,5 hp

v 14-23

Halvfart

År 2

Kurs

HP

Period

Studietakt

Åldrande och hälsa (kurs i huvudämnet)

7,5 hp

v 35-44

Halvfart

Evidensbasering inom hälsa och välfärd (valbar, samläses med andra program)

7,5 hp

v 45-03

Halvfart

Geriatrik (valbar)

7,5 hp

v 45-03

Halvfart

Gerontologi examensarbete I (kurs i huvudämnet)

15 hp

v 04-23

Halvfart

(OBS! Kurserna som ingår i magisterexamen kan också sökas som fristående kurser)

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor gerontologi
  • Hälsohögskolan