Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi., 60 hp

Översikt

Gerontologi är läran om åldrandeprocesser, problem, policyer och hälsoinsatser som rör äldre. Magisterprogrammet ger dig verktyg att agera professionellt i mötet med äldre personer och deras närstående. Utbildningen är tvärprofessionell och avhandlar åldrandets utmaningar och möjligheter. Kurserna ger forskningsbaserad kunskap om socialt, biologiskt och psykologiskt åldrande och du kommer att utveckla dina kunskaper både teoretiskt och metodologiskt.

 

I utbildningen kommer du möta övriga studenter och deras erfarenheter av arbetet med äldre personer. I diskussionerna ges ni möjlighet att utbyta erfarenheter men också diskutera ny kunskap. Det finns möjlighet för fördjupning inom vissa områden. Till exempel kan examensarbetet handla om ett område som är relevant för ditt yrke.


Programmet är helt webbaserat och därför oberoende av ort. Upplägget ger dig möjlighet att kombinera studierna med arbete. Innehållet har hög relevans i en svensk samhälls- och omsorgskontext, men du får också fördjupning i intersektionella och internationella perspektiv och forskning. Kurserna ges på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen ger dig spetskompetens om äldre och åldrande. Den breda kunskapen kan tillämpas i flera yrken, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, socionom, chef för äldreomsorg, pedagog och andra yrken där du möter äldre eller deras anhöriga. Utbildningen öppnar även möjligheter att arbeta som adjunkt inom högskola. Yrket är relevant i ett åldrande samhälle och hanterar viktiga frågor som hälsopromotion och prevention, äldres roll i samhället och ekonomiska och samhälleliga faktorer som påverkar äldre och samhällets syn på äldre.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 60 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Halvfart
Ort: Jönköping
Studieform: Program via nätet
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå. Urvalet bygger på tidigare studiemeriter vid sista anmälningsdag. Rangordning sker i fallande skala.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 hp eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp.
Anmälningskod: HJ-MS178
Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet gerontologi.

Obs! Preliminär kurslista.

 

(Kurserna läses på halvfart och kan även sökas som fristående kurser)

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Programansvarig
  • Hälsohögskolan