”Man får upp ögonen för den komplexa åldrandeprocessen”

Jimmy Lindberg har läst magisterprogrammet i gerontologi.

Jimmy Lindberg har läst magisterprogrammet i gerontologi.

Jimmy Lindberg sökte sig till magisterprogrammet i gerontologi för att få djupare insikt i åldrandeprocessen. I sin uppsatts fick hon möjlighet att fördjupa sig i just det hon ville, hälsan hos de allra äldsta i samhället. Förutom att få förståelse för de äldres problem gav utbildningen också kunskap kring vilka strategier som kan vidtas för att åtgärda dem.

Utbildningen gav Jimmy kunskaper om hur det sociala åldrandet fungerar och vilka problem äldre personer faktiskt erfar i samhället med bland annat diskriminering och ökad utsatthet.

- Genom att läsa utbildningen får man upp ögonen för den komplexa processen och hur man kan bidra till att göra livet bättre för både äldre personer i ens närhet samt för äldre i samhället generellt, säger Jimmy.

Idag arbetar hon deltid som rådgivare kring exceptionell livslängd hos en amerikansk organisation. I framtiden vill hon gärna fortsätta och doktorera inom ämnet.

Distansutbildning med tillgängliga lärare

Lärarna på utbildningen tyckte Jimmy var mycket tillgängliga och pedagogiska. De var snabba att lösa problem och gav tips och råd om hur hon kunde förbättra sina kunskaper och resonemang. Utbildningen är på distans men under en vecka hade Jimmy möjlighet att besöka campus via en extra kurs hon läste.

- Det var en väldigt givande vecka och jag fick träffa många likasinnade och kände mig verkligen som hemma på skolan, avslutar Jimmy.

Sidan uppdaterad