Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

Det finns idag fler verktyg och medier än någonsin tidigare för företag som vill nå ut till och interagera med sina kunder. Inriktningen Marknadskommunikation lär dig bemästra dessa så att du kan arbeta strategiskt med att stärka varumärken och kommunicera säljande budskap. Du får dessutom kunskaper om projektledning eftersom projekt är en vanlig arbetsform inom området.

Två av inriktningens fyra kurser ansvarar det Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (MKV) för medan två ges av Jönköping International Business School (JIBS).

Studenter som har gått inriktningen Marknadskommunikation jobbar ofta som marknadskommunikatörer, copywriters, social media managers, eventansvariga eller projektledare.

Marknadskommunikation är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52519
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Marknadskommunikation.


Hållbar marknadskommunikation 7,5 hp
En kurs som introducerar området marknadskommunikation från ett hållbarhetsperspektiv.

Strategic Brand Management 7,5 hp
En kurs som ges av JIBS med fokus på strategiskt arbete med att stärka varumärken.

Project and Communication Management 7,5 hp
En kurs som ges av JIBS om projektledning och vikten av kommunikation i projektarbete.

Copywriting 7,5 hp
En praktisk kurs där du lär dig kommunicera säljande budskap i skriven text.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation