Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp

Översikt

Det finns idag fler verktyg och medier än någonsin tidigare för företag som vill nå ut till och kommunicera med sina kunder. Den här inriktningen lär dig bemästra dessa så att du kan arbeta strategiskt med att stärka varumärken och kommunicera säljande budskap.

Du erhåller dels ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på marknadskommunikation men också ett företagsekonomiskt, eftersom två av kurserna ges i samarbete med Jönköping International Business School.

Studenter som väljer inriktningen Marknadskommunikation går ofta vidare till yrken som marknadskommunikatör, copywriter, social media manager, eventansvarig och projektledare.

Marknadskommunikation är en inriktning till Medie- och kommunikationsvetenskap.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52519
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Nedanstående kurser läses under termin 3 inom inriktningen Marknadskommunikation.


Kommunikation, reklam och marknad 7,5 hp
En introduktion till marknadskommunikation där du får lära dig mer om bland annat omvärlds- och målgruppsanalyser.


Strategic Brand Management 7,5 hp
En kurs med fokus på hur företag kan arbeta strategiskt för att stärka sitt varumärke.


Projekt- och produktionsledning 7,5 hp
Arbete med marknadskommunikation sker ofta i projektform och kräver noggrann planering och styrning. I den här kursen lär du dig hantera både små och stora projekt.


Copywriting 7,5 hp
En praktisk kurs där du lär dig att kommunicera säljande budskap i skriven text.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
  • Högskolan för lärande och kommunikation