Öppet hus

Välkommen på Öppet hus lördag 11 mars.

Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp
Till ansökan

Översikt

Medie- och kommunikationsprogrammet (MKV) passar dig som vill kombinera praktiska färdigheter med teoretisk fördjupning och få förståelse för mediernas betydande utveckling. MKV-programmet vid Jönköping University är en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig möjligheten till teoretiska kunskaper om medier, kommunikation och påverkan och hur du kan använda dem i praktiken. Utbildningen erbjuder verktyg för att du kritiskt ska kunna granska mediernas och kommunikationens roll i vardagsliv och organisationers verksamheter, likas för hur samhällsutvecklingen i stort påverkas.


Är du intresserad av globala kriser och hållbarhetsfrågor? Eller reklam och marknadsföring? Eller är det samhällsinformation, PR eller journalistik och medieproduktion som engagerar dig? Vill du arbeta på företag, myndigheter, organisationer eller redaktioner? Du kanske vill hålla dig till en mindre ort eller ge dig ut i världen. Oavsett vilken väg du vill gå har vi flera inriktningar för det. Välj mellan:


Under det första året läser du kurser tillsammans med samtliga studenter på programmet. Du får då de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som vi bedömer att alla som arbetar med medier och kommunikation behöver. Det innebär att du oavsett inriktning under år två och tre kommer att kunna röra dig mellan olika yrken och arbetsplatser.


Andra året delas ni in i era inriktningar (se ovan) och du får då fördjupade kunskaper och färdigheter inom det valda området. Efter det kan du antingen bredda din utbildning eller profilera den ytterligare beroende på vad du väljer att göra under den valbara terminen, uppsatsskrivandet, projektarbetet och praktiken.

Vi tror att vår tids stora hållbarhetsutmaningar, så som klimatomställning, kunskapsresistens, demokratiutveckling och fattigdom kan lösas helt eller delvis med hållbar kommunikation. Den övertygelsen genomsyrar hela programmet.


Ta del av när programansvariga berättar mer om programmet på vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet är branschnära och du möter många som arbetar med medier och kommunikation under din studietidn på både föreläsningar, i övningar och workshops. Vi erbjuder ständigt nya möjligheter för dig att testa dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.


Programmet avslutas med ett skarpt projektarbete och en 12 veckor lång praktikkurs där du kan göra din praktik på allt från en reklambyrå till en organisation eller myndighet. Många studenter går direkt ut i arbetslivet via sin praktik efter examen.

Du kan välja att studera hela den fjärde terminen utomlands vid något av våra många partneruniversitet. Det är även möjligt att genomföra praktiken utomlands.

Alla inriktningar innehåller dessutom minst en kurs som samläses med internationella studenter.

När du har avslutat dina studier hos oss har du en filosofie kandidatexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap med bred kompetens om medier och kommunikation och spetskompetens inom ditt valda område. Du har både djupa kunskaper och praktiska färdigheter. Det gör dig attraktiv för en bred arbetsmarknad men också för mer specifika yrken, beroende på vilka val du har gjort under utbildningens gång.


Exempel på yrken som tidigare studenter har gått vidare till efter sin examen är:

 • Kommunikatör
 • Kommunikationsstrateg
 • Copywriter
 • Social media manager
 • Journalist
 • Projektledare
 • Digitala medier-strateg
 • Medieproducent
 • Eventansvarig
 • Programledare
 • Webbkoordinator.


Vårt program rustar dig även för vidare studier på avancerad nivå. Du kan till exempel ansöka till vårt eget masterprogram Sustainable Communication efter examen.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52522
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Global Communication

Anmälningskod: HJ-52518

Strategisk kommunikation

Anmälningskod: HJ-52521

Medieproduktion

Anmälningskod: HJ-52520

Marknadskommunikation

Anmälningskod: HJ-52519

Öppen ingång

Anmälningskod: HJ-52522

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

 • Universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap
  Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap
 • Högskolan för lärande och kommunikation