Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp
Till ansökan

Du kanske är intresserad av globala kriser och hållbarhetsfrågor, reklam och marknadsföring, samhällsinformation och PR eller journalistik och medieproduktion. Du kanske vill arbeta på företag, myndighet, organisation eller redaktion. Du kanske vill hålla dig till en mindre ort eller ge dig ut i världen. Oavsett vilket har vi en inriktning för dig. Välj mellan:


Under det första året läser våra studenter gemensamma kurser. Du får då de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som vi bedömer att alla som arbetar med medier och kommunikation behöver. Det innebär att du oavsett inriktning kommer att kunna röra dig mellan olika yrken och arbetsplatser.

 

Andra året delas ni in i era inriktningar och du får då fördjupade kunskaper och färdigheter inom det valda området. Efter det kan du antingen bredda din utbildning eller profilera den ytterligare beroende på vad du väljer att göra under den valbara terminen, uppsatsskrivandet, projektarbetet och praktiken.

Vi tror att vår tids stora hållbarhetsutmaningar, så som klimatomställning, kunskapsresistens, demokratiutveckling och fattigdom kan lösas helt eller delvis med hållbar kommunikation. Den övertygelsen genomsyrar hela programmet.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet är branschnära och du möter många som arbetar med medier och kommunikation under din studietid. De både föreläser och håller i övningar och workshops. Vi erbjuder ständigt nya möjligheter för dig att testa dina nyförvärvade kunskaper i praktiken.


Programmet avslutas med ett skarpt projektarbete och en 12 veckor lång praktikkurs och många studenter går direkt ut i arbetslivet efter examen.

Du kan välja att studera hela den fjärde terminen utomlands vid något av våra många partneruniversitet. Det är även möjligt att genomföra praktiken utomlands.

Alla inriktningar innehåller dessutom minst en kurs som samläses med internationella studenter.

När du har avslutat dina studier hos oss har du både bred kompetens om medier och kommunikation och spetskompetens inom ditt valda område. Du har både djupa kunskaper och praktiska färdigheter. Det gör dig attraktiv för en bred arbetsmarknad men också för mer specifika yrken, beroende på vilka val du har gjort under utbildningens gång.


Exempel på yrken som tidigare studenter har gått vidare till efter sin examen är kommunikatör, copywriter, social media manager, journalist, projektledare, digitala medier-strateg, medieproducent, eventansvarig, programledare och webbkoordinator.

Vårt program rustar dig även för vidare studier på avancerad nivå. Du kan till exempel ansöka till vårt eget masterprogram Sustainable Communication efter examen.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52522
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Global Communication

Anmälningskod: HJ-52518

Strategisk kommunikation

Anmälningskod: HJ-52521

Medieproduktion

Anmälningskod: HJ-52520

Marknadskommunikation

Anmälningskod: HJ-52519

Öppen ingång

Anmälningskod: HJ-52522

År 1

Introduktion till MKV, 7,5 hp

Språk, mening och makt, 7,5 hp

Digitala verktyg för visuell kommunikation, 7,5 hp

Medier, politik och samhälle, 7,5 hp

Kommunikation och organisation, 7,5 hp

Kommunikation för hållbar utveckling, 7,5 hp

Uppsats i MKV I, 7,5 hp


År 2

Kurser inom vald inriktning:

Marknadskommunikation:

Hållbar marknadskommunikation, 7,5 hp

Strategic Brand Management, 7,5 hp

Project and Production Management, 7,5 hp

Copywriting, 7,5 hp


Medieproduktion:

Journalistik i digitala medier, 7,5 hp

Radio- och podcastproduktion, 7,5 hp

Videoproduktion, 7,5 hp

Transmedia Storytelling, 7,5 hp


Strategisk kommunikation:

Organisationer, kultur och kommunikation, 7,5 hp

Opinionsbildning och PR, 7,5 hp

Organizing in the Network Society, 7,5 hp

Strategisk kommunikation för samhällsberedskap, 7,5 hp


Global Communication:

Global Communication and Culture, 7,5 hp

Communication for Social Change, 7,5 hp

Environmental Communication, 7,5 hp

Sustainable Enterprising, 7,5 hp


Valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier, 30 hp


År 3

Uppsats i MKV II, 30 hp

Projektarbete, 12 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp

 

Programöversikt Pdf, 71.9 kB.

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap
    Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation