Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap., 180 hp
Till ansökan

Som student kan du påverka riktningen i din utbildning. Programmet har inriktningarna:


Under första året läser alla studenter gemensamma kurser, för att sedan delas upp efter inriktningarna. Efter det kan du profilera din utbildning ytterligare genom praktik, uppsats, projektarbete samt en valbar termin, med valbara kurser eller utlandsstudier vid ett av våra partneruniversitet.


Programmet genomsyras av ett hållbarhetsfokus, som förtydligar kopplingen mellan kommunikation och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Kurserna hålls ajour med dagens föränderliga medielandskap.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet är branschnära och du möter många gästföreläsare under din studietid. Det avslutas dessutom med en 12 veckor lång praktikkurs och många studenter går direkt ut i arbetslivet efter examen.


JU har ett internationellt fokus och under utbildningen har du goda möjligheter att både studera och/eller praktisera utomlands. Du kommer dessutom att möta internationella studenter och gästföreläsare i flera av kurserna. Väljer du Global Communication läser du alla kurser under din inriktningstermin på engelska tillsammans med internationella studenter.

I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera vid något av våra partneruniversitet. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Utbildningen ger ett strategiskt tänk som kan appliceras på olika typer av kommunikation. Du får ett teoretiskt djup som är förankrat i praktiken. Det gör dig attraktiv för en bred arbetsmarknad, och dina val längs utbildningen nischar dig mot ditt framtida yrke.

 

Exempel på titlar som tidigare studenter fått efter sin examen är kommunikatör, social media manager, projektledare, digital medier-strateg, journalist, eventansvarig, webbkoordinator, PR-konsult, marknadskommunikationschef och copywriter.

 

Funderar du redan nu på möjligheten att läsa vidare kan du läsa mer om vårt masterprogram, Sustainable Communication.

Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52522
Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap.

Global Communication

Anmälningskod: HJ-52518

Strategisk kommunikation

Anmälningskod: HJ-52521

Medieproduktion

Anmälningskod: HJ-52520

Marknadskommunikation

Anmälningskod: HJ-52519

Öppen ingång

Anmälningskod: HJ-52522

År 1

Introduktion till MKV, 7,5 hp

Texten som arbetsredskap, 7,5 hp

Digitala verktyg, nya medier och kreativitet, 7,5 hp

Medier, politik och samhälle, 7,5 hp

Kommunikation och organisation, 7,5 hp

Kommunikation för hållbar utveckling, 7,5 hp

Medie- och kommunkationsvetenskapliga teorier och metoder I, 7,5 hp

Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap I, 7,5 hp

År 2

Kurser inom vald inriktning:

Global Communication:

Communication Across Cultures, 7,5 hp

Communication in a Global Media Context, 7,5 hp

Leadership in a Global Environment, 7,5 hp

Cross-Cultural Advertising and Marketing Communication, 7,5 hp

Strategisk kommunikation:

Organisationers kommunikativa grunder, 7,5 hp

Samhälle och språk, 7,5 hp

Marknad och medier, 7,5 hp

Crisis Communication, 7,5 hp

Marknadskommunikation:

Kommunikation, reklam och marknad, 7,5 hp

Strategic Brand Management, 7,5 hp

Ekonomisk projekt- och produktionsledning, 7,5 hp

Copywriting, 7,5 hp

Medieproduktion:

The Foundations of Journalism, 7,5 hp

Radioproduktion, 7,5 hp

Videoproduktion, 7,5 hp

Integrerad medieproduktion, 7,5 hp

 

Valbar termin med valbara kurser eller utlandsstudier, 30 hp

 

År 3

Medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder II, 15 hp

Uppsats i Medie- och kommunikationsvetenskap II, 15 hp

Projektarbete, 12 hp

Verksamhetsförlagd utbildning, 18 hp

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Medie- och kommunikationsvetenskap Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation