Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design, 180 hp

Översikt

Inom näringslivet är produktutveckling en av de absolut viktigaste faktorerna för tillväxt och lönsamhet. Området är brett och under utbildningen får du både teoretisk och praktisk kunskap om produktutvecklingsprocessens alla delar – från idé och råvara till återvunnen produkt. Du kommer att lära dig olika design-, konstruktions- och produktionsmetoder samt få praktisk erfarenhet av dessa genom produktutvecklingsprojekt och projektkurser med företagskontakt.


Att produkterna möter de nya globala kraven på hållbarhet är en viktig konkurrensfördel. Därför kommer du att lära dig produktutveckling ur ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till produktens hela livscykel. Utbildningen ger en maskinteknisk grund som kompletteras med produktutveckling och design. På så sätt får du en bredd som förbereder dig väl för att verka i din kommande yrkesroll. Under termin fyra har vi ett starkt fokus på internationalisering och många av kurserna ges på engelska.

I NFK, näringslivsförlagd kurs, tillämpar du dina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete, genom att utföra ingenjörsmässiga uppgifter inom produktutveckling eller design. Din NFK görs på ett tekniskt företag eller tjänsteföretag. Kursen omfattar 12 hp vilket ger 7 v praktik. Du kan välja om du vill göra praktiken i Sverige eller utomlands.

Under termin 4 och 5 har du möjlighet att studera utomlands vid något av våra partneruniversitet. Du kan också förlägga din praktik utomlands. Termin 4 är programmets internationaliseringstermin där flertalet av kurserna vid JTH ges på engelska.

Efter studierna kan du till exempel arbeta som innovativ produktutvecklare, idéskapare, konstruktör, testingenjör, materialspecialist, teknisk försäljare eller kvalitetstekniker.

Under utbildningen studerar du 30 hp i matematik, vilket ger behörighet till samtliga masterprogram i Sverige. Efter genomfört masterprogram finns möjlighet till doktorandstudier, som kan leda till en karriär som forskare. Du kan också söka till masterprogram i produktutveckling, konstruktion, maskinteknik, industriell design eller liknande. 


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52209
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Produktutveckling och design

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss





Programansvarig

  • Avdelningschef

  • Tekniska Högskolan