Verktygsteknik

Yh-utbildning som kombinerar teori och praktik – i samarbete med branschen. 1,5 år, 300 Yhp

Studieort: Värnamo

Programstart: Hösten 2020

Som nyutbildad verktygstekniker och verktygsmakare är du mycket eftertraktad av verktygsföretag och tillverkningsföretag. Utbildningen har ett modernt upplägg där du får jobba med den senaste teknologin.

Verktygsteknikern är en strategiskt viktig länk i den samtida tillverkningsindustrin – och ett bristyrke. Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat AQ Plast, Husqvarna, IKV Tools AB, Ivars verktyg, MSM Forsheda Stålverktyg, Polymercentrum, Prototal AB, Simonssons Verktygsteknik, Smålands Stålgjuteri, Stebro Plast och UB-Verktyg

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. XX procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Jobbet kräver goda IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete. Utbildningen ger dig insikter i hur tekniken kan användas för att bidra till ökad produktivitet vid verktygstillverkning och -underhåll. Du lär dig att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning och reparation av verktyg. Du får också insikter i digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitets- och miljöstyrning. Du lär dig även datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt att välja rätt metoder och material vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg.

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagningöppnas i nytt fönster.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Läs merLäs mindre

Utbildningsort

Tekniska Högskolan i Jönköping är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo och är förlagd till deras centralt belägna lokaler i Värnamo.

Praktik

Utbildningen omfattar även praktiska moment i form av praktik ute på ett företag (LIA, Lärande i arbete).

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som verktygstekniker eller verktygsmakare.

Omfattning:

60 veckor

Nivå:

Yrkeshögskoleutbildning

Studietakt:

Helfart

Ort:

Värnamo

Studieform:

Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Språk:

Svenska

Programstart:

24 Augusti 2020

Sista anmälan:

15 april 2020

Behörighet:

Grundläggande behörighet, samt lägst betyg E (eller motsvarande kunskaper) i:

  • Produktionskunskap 1, 100p och
  • Produktionsutrustning 1, 100p och
  • Industritekniska processer 1, 100p

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning av dina meriter.

Urval

Särskilt urvalsprov

Examen

Yrkeshögskoleexamen

Verktygskunskap 1 25 Yhp
Mätning och kvalitet 1 25 Yhp
Lärande i arbete 1 20 Yhp
Verktygskonstruktion 30 Yhp
Maskinkunskap 1 20 Yhp
Mätning och Kvalitet 2 20 Yhp
Materiallära 20 Yhp
Lärande i arbete 2 40 Yhp
Verktygskunskap 2 20 Yhp
Maskinkunskap 2 20 Yhp
Verktygskunskap 3 20 Yhp
Examensarbete 40 Yhp