Forsheda Stålverktyg, Verktygsteknik

Forsheda Stålverktyg har varit med och utforma läroplanen för Yh-utbildningen Verktygsteknik vid Campus Värnamo, Jönköping University.

- Utbildningen är anpassad efter verktygsindustrins verkliga kompetensbehov, säger Anders Nilsson på företaget.

Anders Nilsson, Forsheda Stålverktyg.

Verktygsmakare är ett bristyrke och Anders Nilsson på Forsheda Stålverktyg framhåller betydelsen av företagets samarbete med Yrkeshögskolan vid Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH).

Anders Nilsson understryker vikten av Forsheda Stålverktygs samarbete med Yrkeshögskolan vid Campus Värnamo och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Detta eftersom verktygsmakare är ett bristyrke och svårt att rekrytera kompetent personal till. Dessutom väntar ett flertal pensionsavgångar de närmaste åren inom de egna leden, påpekar Anders Nilsson.

Verktygsteknikutbildningen är på tre terminer med företagspraktik två dagar i veckan. Studenterna blir i många fall erbjudna jobb på företaget där de har haft praktik.

- Även om de inte är fullfjädrade verktygsmakare efter avslutad utbildning är det en stor fördel att de känner till företaget de ska jobba på. Det kortar ju ned startsträckan för dem, säger Anders Nilsson.

Han är ordförande i ledningsgruppen för Verktygsteknikutbildningen på Campus Värnamo. Han är en av flera representanter för det lokala näringslivet i ledningsgruppen, som även består av företrädare för Campus Värnamo, JTH samt studenterna som läser utbildningen. Ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år och utvärderar utbildningen vid varje kursavslut.

- Samarbetet i ledningsgruppen fungerar bra och ledamöterna är engagerade, säger Anders Nilsson.

Sidan uppdaterad