Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Verktygsteknik., 400 yhp

Utbildningen bedrivs på distans med fysiska träffar på Campus Värnamo och i verkstadsmiljö.


Tycker du om tekniska utmaningar, är kreativ och noggrann, samt brinner för att hitta och utveckla nya lösningar? Satsa då på att vidareutveckla dig inom detta spännande område. Som verktygstekniker är du väldigt eftertraktad inom tillverkande industri och har goda möjligheter att få ett spännande och utvecklande jobb med bra betalt!


Som verktygstekniker kan du arbeta med att konstruera, tillverka och underhålla verktyg inom tillverkningsindustrin, ett arbete som är avgörande för att säkra en effektiv och hållbar produktion. Som verktygstekniker arbetar du ofta i team. Många verktygstekniker tillverkar verktygen från början till slut, utifrån ritning eller datorfil till färdigt verktyg, men man kan också vara specialiserad på vissa moment. Tillverkningen sker både med handverktyg, i manuella maskiner och i CNC-styrda maskiner.


Efter avslutad utbildning kan du arbeta med den senaste teknologin inom verktygskonstruktion, verktygstillverkning, verktygsunderhåll och verktygsreparation.


Det här är en mycket intressant utbildning för dig som redan arbetar inom eller har erfarenhet av branschen och vill ta ett nytt steg i karriären. Det finns också ett stort behov av att rekrytera ny arbetskraft.Verktygsteknikern är en strategiskt viktig länk i den samtida tillverkningsindustrin och det är ett bristyrke. Utbildningen har därför skräddarsytts i samarbete med regionens tillverkningsföretag för att möta behovet ute i industrin. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Forsheda Stålverktyg, Polymercentrum, SINF, Form & Verktyg AB Lööf, Plasman och Thule.

Logotype Thule
Logotype Sinf
Logotype Polymercentrum

Under utbildningen får du insikter i hur tekniken kan användas för ökad produktivitet vid verktygstillverkning och underhåll. Du lär dig att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning och reparation av verktyg. Du får också kunskap om digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitets- och miljöstyrning. Du lär dig även datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt att välja rätt metoder och material vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg.


Utbildningen ger dig också kunskaper som materialegenskaper, ämnesberäkning processkunskap, verktygets del i processen, och producerbarhet. Du lär dig om maskinelement och hydraulik/pneumatik i verktygen och dess användningsområden.


Under utbildningen får du bland annat öva på att underhålla, felsöka och reparera verktyg. Du får också reparera och montera detaljer till klipp-, press- och formverktyg samt skärande verktyg. Du lär dig att köra relevanta maskiner, att tolka samt använda en verktygsritning och mätresultat, samt att förbereda för verktygsreparation och tillverkning av verktyg. Under utbildningen övar du dig på att i grupp lösa problem, kommunicera hållbara lösningar samt att driva projekt - delvis på engelska.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.


Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2023
Behörighet: Grundläggande behörighet
samt
- Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg E/G
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg E/G
eller motsvarande kunskaper.
Behörighet: ELLER: Grundläggande behörighet, samt 1 års arbetslivserfarenhet inom industrin, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Examen: Yrkeshögskoleexamen inriktning Verktygsteknik.

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

Kursöversikt

 • Maskinkunskap – Gnistbearbetning
 • Maskinkunskap – Skärande bearbetning
 • Materialkunskap – Metall
 • Materialkunskap – Polymerer
 • Ritningsläsning och mätteknik
 • Svetsning 1
 • Svetsning 2
 • Verktygskonstruktion – Beredning
 • Verktygskonstruktion – Produktion
 • Verktygsteknik - additiv tillverkning
 • Verktygsteknik och yrkesrollen
 • Lärande i arbete 1
 • Lärande i arbete 2
 • Lärande i arbete 3
 • Examensarbete
Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss