Samarbeta med Tekniska Högskolan

Det finns många vinster med att samverka med Tekniska Högskolan. Våra studenter är framtidens arbetskraft och kommer ut med kunskap om det senaste inom sina respektive utbildningar. Både forskning och utbildning gör vi tillsammans med företag med deras utmaningar i fokus. Nedan finner du flera olika erbjudanden och möjligheter till samverkan samt kontaktvägar in på Tekniska Högskolan.

Skriv upp dig för JTH's nyhetsbrev!

* indicates required

Intuit Mailchimp

Kompetensförsöjning

Engagemang i utbildning

Engagera dig i studenters utbildning för att ta del av innovativa idéer, samt stärka och bidra till framtidens arbetskraft. Håll dig uppdaterad med den senaste kunskapen, förbättra din företagsprofil och skapa värdefulla nätverksmöjligheter. Engagemanget är en investering i både individer och företagets långsiktiga kompetensförsörjning.

Behöver ditt företag kompetensutveckling inom ett särskilt område? Behöver ni hjälp med ett projekt eller en studie? JTHs näringslivsförlagda kurser är en vinn-vinn-situation för både er och för studenten. Nästan alla studenter vid JTH gör någon form av praktik (NFK) under att antal veckor hos arbetsgivare.

 

Se vår broschyr Pdf, 5.3 MB. om NFK och examensarbete eller läs mer om NFK här.


Här ser du vad studenterna läst innan de går ut på NFK.

Är ditt företag aktivt på den internationella marknaden? Eller behöver ni ett internationellt perspektiv på ett problem eller en process? På Tekniska Högskolan studerar hundratals internationella studenter på olika nivåer. Genom praktik, så kallad Näringslivsförlagd kurs, eller examensarbete kan de ta sig an era utmaningar och se dem ur nya vinklar.

Har ditt företag en utmaning som behöver ses på med nya ögon? Genom att bjuda in en ingenjörsstudent att göra ett examensarbete kan ni tillföra ett akademiskt perspektiv och hitta nya lösningar på en utmaning i er organisation.

Se vår broschyr Pdf, 5.3 MB. om NFK och examensarbete eller läs mer om examensarbete här.

Jobbar ditt företag med en ny produkt eller tjänst och vill få in nya ideér eller perspektiv på ert arbete? En workshop är ett effektivt verktyg i brainstormingsfasen eller i samband med uppstarten av nya projekt. Låt våra ingenjörsstudenter arbeta med er idé under en workshop och få med er nya tankar och insikter.

Ge våra ingenjörsstudenter en programmerings-utmaning under ett Hackathon! Studenterna arbetar med ditt case och presenterar olika lösningar som ditt företag kan inspireras av. Ett hackathon innebär för det mesta att deltagarna programmerar vad de vill, hur de vill, under fria former. Ett hackathon varar vanligtvis i 24 timmar eller över en helg. Det finns även hackathons där man utvecklar, ändrar eller förbättrar fysiska produkter.

Har ditt företag ett projekt på gång där ni behöver få in nya ideér? Då finns möjligheten att anpassa en kurs med utgångspunkt i projektet.

Är ditt företag verksamt globalt och i behov av arbetskraft, kompetens, utveckling eller forskning? JTHs internationella campus-program ser till att studenter kan göra sin praktik eller sitt examensarbete i samverkan med ett företag utomlands, oftast i kombination med akademiska studier. Som företag får ni kontakt med nya kompetenser samtidigt som ni får hjälp med utveckling. Studenterna får i sin tur internationell erfarenhet vilket är mycket eftertraktat hos arbetsgivarna.
Lär mer om våra internationella campus här.

Genom att vara med i branschråd för ett studieprogram är du och ditt företag med och formar morgondagens ingenjörer. Här finns möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna så att studenterna lär sig det som branschen efterfrågar.

Dela med dig av din expertis och stärk samtidigt ditt företags varumärke bland studenterna. En gästföreläsning behöver vara relevant för kursen och kopplas till undervisningen. Vi matchar dig med rätt kursansvarig!

Ta emot studenter på studiebesök för att hjälpa oss att koppla ihop teori och praktik. Studeibesök uppskattas mycket av både studenter och lärare. Ofta får studenterna en kursuppgift kopplad till besöket.

Kompetensutveckling

Varumärkesbyggande mot studenter

En stark närvaro och synlighet bland studenter ger företaget möjlighet att forma sitt varumärke som innovativ och samhällsengagerad arbetsgivare. Genom att rikta er mot studenter kan ni etablera långsiktiga relationer och bli deras framtida förstaval när det gäller både arbete och affärer.

JTHs huvudentré myllrar av studenter. Här har du möjlighet att presentera ditt företag och knyta personliga kontakter med framtida arbetskraft. Din närvaro marknadsförs på förhand i olika kanaler så att studenter med önskad studieinriktning vet att ni är på plats.

 

OBS erbjuds av studerandeföreningen HI TECH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här når du studenter med allt från praktik- till jobberbjudanden. Din annons visas direkt i jobbportalen som omfattar tusentals kompetenta studenter. Jobbportalen är gratis för dig att använda.
Läs mer om jobbportalen här.

Synliggör ditt företag genom att dela ut stipendier till duktiga studenter. JTH arrangerar en stor stipendieutdelning i samband med Xjobbsmässan i månadsskiftet maj-juni varje år.

Bygg ditt företag och ditt varumärke i samarbete med våra studenter och forskare. Det finns många sätt att sponsra olika initiativ vid JTH och samtidigt exponera ditt varumärke: vi är lyhörda för dina ideér!


Ett projekt med stort medialt genomslag är vår solbil som sponsras av ett 60-tal företag med pengar, kunskap och material. Solbilen tävlar mot cirka 40 universitet från hela världen - tävlingen hålls i Australien under sex dagar. Solbilens partners exponeras genom studenter och personal samt på webb, trycksaker, genom event och på själva solbilen. JU SolarTeams hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karriärum är JTHs egen näringslivsdag, och är ett suveränt tillfälle för ditt företag att hitta ny kompetens. Knyt kontakter med nyfikna och engagerade studenter och utnyttja möjligheten att bjuda in till praktik eller examensarbete. Under Karriärum möter ni också många andra regionalt och nationellt verksamma företag som kan bredda ert nätverk.

Läs mer på ju.se/karriarum

På Xjobbsmässan visar studenterna upp resultatet av sina studier - examensarbetet. Där har de förvärvade kunskaperna omsatts till en produkt eller lösning som efterfrågas av näringslivet. Ta vara på möjligheten att träffa duktiga högskoleingenjörer, tekniker och master- och civilingenjörsstudenter som är redo för arbetslivet.
Läs mer om Xjobbsmässan här.

Företagsledare som är på campus och håller en öppen föreläsning.

Presentera ditt företag på JTH och bjud på en lättare lunch till studenterna. Ert besök marknadsförs i relavanta kanaler.

 

OBS erbjuds av studerandeföreningen HI TECH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta emot studenter på studiebesök på er arbetsplats och stärk ert arbetsgivar- och platsvarumärke.

Synliggör ditt företag mot studenter i studerandeföreningen HI TECHs sociala medier.

 

OBS erbjuds av studerandeföreningen HI TECH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stärk ditt varumärke

Engagemang i forskning

JTH har ledande forskare och professorer med expertkunskap inom ett flertal områden. Att samarbeta med dem ger er som företag tillgång till djup kunskap och erfarenhet. Genom att samarbeta med JTH kan ni dessutom ligga i framkant för nya innovationer och affärer. Detta kan hjälpa er att utveckla nya produkter, förbättra processer och skapa konkurrensfördelar.

Med ditt företags behov som utgångspunkt samarbetar vi i ett gemensamt forskningsprojekt, vilket ger dig nya och relevanta forskningsresultat som din verksamhet kan dra nytta av.

 

Läs mer om vår utbildnings- och forskningsmiljö SPARK med fokus på kunskapsintensiv produktrealisering.

 

Läs mer om nuvarande forskning här.

JTH arrangerar konferenser, ofta i samarbete med näringslivet, där aktuella frågor och forskning lyfts. Det är en möjlighet för er att öka er kunskapsnivå, knyta kontakter och skapa samverkan mellan företag och akademin.

En industridoktorand är en forskarstuderande som både är anställd vid och bedriver huvuddelen av sin forskning på ett industriföretag. Under sina doktorandstudier läser de även kurser och handleds i forskningen. Efter avslutade studier och disputation är det vanligt att de fortsätter att arbeta som forskare på företaget.

Att ta del av ny forskning förbättrar er position på marknaden och stärker er konkurrenskraft. I JU’s eventkalender kan du se kommande forskningsseminarier.

Internationalisering

Kompetensutveckling

Bli smartare - kompetensutvecklas med oss! Ta vara på möjligheten att lära dig något nytt, allt från en kort föreläsning inom något aktuellt forskningsområde till en fristående kurs hos oss, eller till och med låna eller byt personal med oss! Har du andra idéer? Hör av dig!

För att utveckla ert företag och er personal erbjuder vi ett livslångt lärande genom webbinarier, kurser och föreläsningar riktade mot näringslivet samt den offentliga verksamheten.

Läs mer om våra erbjudanden för yrkesverksamma här.

JTH har regionala, nationella och globala nätverk. Vi arrangerar regelbundet nätverksträffar dit näringslivet bjuds in.

Ha ditt styrelse- eller ledningsgruppsmöte på JTH mitt i centrala Jönköping! Vi ordnar fika eller lunch efter dina önskemål och ser till att ni får möjligheten att ta del av en kortare presentation om aktuell forskning inom önskat område.

Koppla en person till JTH eller ta emot en JTH-anställd till ert företag under en begränsad tid för specifika uppgifter. De behåller sina primära positioner. Adjungeringen används för att dra nytta av kompetens på kort sikt inom ramen för samarbete med ömsesidig nytta.

Behöver ert företag en skräddarsydd föreläsning om vad som är på gång inom byggteknik? Eller kanske de senaste rönen inom produktionssystem? JTH erbjuder föreläsningar inom en rad områden som är relevanta för ditt företags kompetensutveckling - specifikt anpassade efter dina behov och önskemål.