Syftet med detta projekt är att analysera och fördjupa kunskapen om sambandet mellan tandköttsinflammation, tandlossning, så kallad parodontit och förekomst och tillväxt av bukaortaaneurysm.

Bukaortaaneurysm, dvs en vidgning av stora kroppspulsådern i buken, är en inflammatorisk sjukdom som främst drabbar män över 65 års ålder. Cirka 2% av män med åldern 65-75 år har bukaortaaneurysm. Risken att drabbas av bukaortaaneurysm ökar om man lider av högt blodtryck, är eller har varit rökare, är överviktig eller har släktingar med sjukdomen.

Parodontit är också en inflammatorisk sjukdom som drabbar ungefär 40% av världens vuxna befolkning varav 10% har en allvarlig grad. Riskfaktorer för att drabbas av parodontit är bland annat rökning, ärftlighet och bristande tandborstvanor. Studier har visat på förhöjda nivåer av inflammationsframkallade celler i kroppen hos individer som har parodontit och hos män med bukaortaaneurysm. Det finns dock få studier som undersökt sambandet mellan parodontit och bukaortaaneurysm. Målet med denna forskningsstudie är att bättre och snabbare identifiera de individer som löper störst risk för att utveckla stora bukaortaaneurysm och är i behov av behandling.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten.

Läs mer om hur projektet går till

Finansiärer

FORSS - Forskningsrådet i sydöstra Sverige

Futurum - akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län

Samarbetspartners