Ansvarig för studiens utförande är forskningshuvudmännen Region Jönköping och Jönköping University. Huvudansvarig forskare är Peter Blomstrand.

Om du har frågor om studien gällande tandvård kontakta Lena Patomella, vid frågor om de medicinska undersökningarna kontakta Ida Åström Malm.

Om du vill avbryta deltagandet eller om du vill dra tillbaka samtycket kontakta då Peter Blomstrand.

Huvudansvarig forskare

Peter Blomstrand, Överläkare Klinisk fysiologi Länssjukhuset Ryhov

Biträdande Professor, Jönköping University

peter.blomstrand@rjl.se

036-10 10 43

Ansvarig tandundersökningar

Lena Patomella,Tandhygienist

Doktorand, Jönköping University

lena.patomella@ju.se

036-10 14 85

Ansvarig medcinska undersökningar

Ida Åström Malm, Biomedicinisk analytiker

PhD, Jönköping University

ida.astrom-malm@ju.se

036 10 12 88