Deltagandet innebär att du får genomgå undersökningar av din munhälsa och stora kroppspulsådern. Vidare kommer du att få besvara ett frågeformulär om livsstil och hälsa samt lämna saliv- och blodprov samt registrera din fysiska aktivitet med en stegräknare. Undersökningarna kommer att genomföras under år 2023–2024 och sedan upprepas efter två år.

Om du väljer att delta i studien behöver du kunna avsätta tiden som undersökningarna tar, lämna blodprov och salivprov samt besvara frågorna. Du behöver förstå innehållet i detta brev och informationen vi ger. Du bör inte lida av någon annan allvarlig kroppslig eller psykisk sjukdom som försvårar ditt deltagande. Deltagande i studien innebär att du får en omfattande utredning av din mun- och kärlhälsa. Undersökningarna som beskrivs ovan ingår inte i rutinmässiga vården när vi screenar efter bukaortaaneurysm eller utreder individer med kända aneurysm.

Besök 1

Undersökningen av din munhälsa och besvarande av frågeformuläret kommer att göras vid Hälsohögskolan i Jönköping och tar cirka 120 minuter. Du kommer att få träffa en tandhygienist som undersöker dina tänder och gör en röntgenundersökning dessa. Du får även lämna ett salivprov med 1-2 ml saliv, där vi tittar efter olika inflammatoriska markörer. I samband med besöket kommer du besvara ett frågeformulär om hälsa och livsstil. Du skriver själv dina svar direkt in i en dator, men det finns självklart hjälp att tillgå vid detta moment om det skulle behövas. Du har i samband med detta möjlighet att ställa frågor till en av oss forskare som finns tillgänglig. Stegräknaren lämnas ut. Den ska bäras i ett resårband runt midjan och användas under en vecka. Stegräknaren skickas tillbaka i ett förbetalt returkuvert.

Besök 2

Inför besök 2 behöver du vara fastande i fyra timmar. Under fastan måste du avstå från mat och drycker som innehåller energi, som till exempel saft eller alkohol. Du ska också undvika kaffe, te och tobak eftersom de kan påverka undersökningsresultatet.

Besöket inleds med blodprovstagningen som görs vid Provtagningsenheten vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Du kommer få lämna 7 provrör med 8 ml i varje rör. Proverna kommer att användas för att undersöka proteiner, inflammationsmarkörer och DNA. Därefter kommer vi att undersöka dina blodkärl vid Avdelningen för Klinisk Fysiologi på samma sjukhus. Vi kommer med ultraljudsteknik undersöka stora kroppspulsådern i buken, men även kärlen på halsen. Tillsammans tar blodprov och kärlundersökning cirka två timmar.

Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern i buken

Besök 3

Besöket går till på samma sätt som besök 1 men sker cirka 2025-2026.

Besök 4

Går till på samma sätt som besök 2, förutom att detta besök även inkluderar en datortomografiundersökning av bukaortan. Besöket sker cirka 2025-2026.