Välkommen till vår internationella forskargrupp inom företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS).

Vår forskning inom företagsekonomi bedrivs av en internationell grupp forskare med olika bakgrund. Forskningen täcker flera ämnen och tar upp aktuella problem och samhällsutmaningar. Vi använder ofta tvärvetenskapliga ansatser och har ett brett kontaktnät både bland lokala, nationella och internationella nätverk som inkluderar forskare och praktiker.

Forskningen utgör ryggraden i all vår undervisning. Vi erbjuder också ett doktorandprogram i företagsekonomi.

Många av våra forskare är knutna till JIBS tre forskningscenter CEnSE, MMTC, and CeFEO.