Entreprenörskap, strategi, organisation och ledarskap

Kontakt

Administratör:
Barbara Eklöf


Fokus på entreprenöriella, strategiska och organisatoriska aktiviteter samt ledarskapsaktiviteter i olika typer av organisationer. Det finns en start koppling mellan forskning och undervisning.

Forskarna är engagerade i ett antal utåtriktade aktiviteter i nära samarbete med regionala och nationella partner, till exempel Svenskt Näringsliv, Handelskammaren English, Almi, Regionförbundet, Tillväxtverket, Tidningsutgivarna och Länsstyrelsen.

Logistik

Forskningen om innovation växer och är inriktad både på inre innovationsprocesser, samt mer marknadsrelaterade, tekniska och geografiska perspektiv på innovation. Forskningen inom området logistik och supply chain management kanaliseras genom forskningscentret CeLS.

Marknadsföring

Forskningen inom marknadsföring har sedan Jönköping International Business School startade varit inriktad på industriella marknader med studier om upphandling, produktutveckling och samverkan mellan parter i en värdekedja.

Redovisning

När det gäller redovisning omfattas följande forskningsområden:

  • Redovisning och kostnaderna för eget kapital
  • Bolagsstyrning
  • Ersättning till styrelse och ledning
  • Redovisningssystem
  • Finansiella och ekonomiska kriser: rollen för redovisning och revision
  • Värderingsfrågor
  • Genomslag av ny reglering