De projekt som pågår inom forskningsmiljön Livslångt lärande ryms inom följande teman: