Ett hållbart arbetsliv bygger på ett socialt ansvarstagande där frågor om jämlikhet, jämställdhet och inkludering ingår som en självklar del i verksamheter. Digitaliseringen har väckt frågor om livslångt lärande och lärande under hela arbetslivet samt lärande mellan de generationer som möts på arbetsplatser. Vägledning, samspel, mentorskap och motivation blir centralt för att förverkliga de ideal som uttrycks i policy for livslångt lärande.

Pågående projekt: