IANUS var ett EU-projekt som pågick 2008-2009 och finansierades inom Grundtvig I. Inom projektet deltog 10 partners med olika kompetenser från olika länder i Europa. Alla har fokuserat på de viktigaste nyckelkompetenserna som behövs för att lära sig sent i livet och det är tre perspektiv som förenats i arbetet med detta: Intergenerational (generationsöverskridande), interkulturellt och ICT.

En analys av de insamlade nyckelkompetenserna gjordes av Encells medarbetare Ann-Kristin Boström Öppnas i nytt fönster.. Gruppen gjorde även en handbok för lärande sent i livet.