IT i Skolan är en av de största satsningar på skolutveckling i Sverige. Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping fick  Utbildningsdepartementets uppdrag att svara för en fördjupad utvärderingsstudie på nationell nivå, av denna satsning. 

Hela rapporten "Leva med ITiS. Nationell utvärdering av IT i skolan." från 2004 finns att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.