SMILE - Strategic Mentorship for Inclusion, Learning and Equality är ett projekt som ska ta fram en arbetsmodell för strategisk handledning i yrkesutbildning. Modellen kommer att utgå från en kombination av handledarskap och mentorskap där pedagogisk kunskap och praktiska erfarenheter smälts samman.

Gruppfoto av två män och en kvinna

Bo Gustafsson, Sävsjö kommun, Conny Gustavsson, Swerea SWECAST och Cecilia Bjursell, Encell.

Det huvudsakliga syftet är att verka för en jämställd arbetsmarknad genom att underlätta för utrikesfödda att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som industrins kompetensbehov tillgodoses.

Sävsjö kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är projektägare och samverkar med Swerea SWECAST AB, Smålandsvillan Vrigstad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Encell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. SMILE bygger vidare på tidigare erfarenheter och kunskaper från INGJUTA-projektet. INGJUTA startades eftersom det fanns ett skriande behov av ökad kompetens och ny arbetskraft i gjuteriindustrin, som då insåg att de själva måste agera för att lösa problemet. Projektet INGJUTA försåg personer med utländsk bakgrund med en intensivutbildning i gjuteriteknik.

Det finns alltså en solid grund att bygga vidare på när vi nu går in i nästa utvecklingsfas. Syftet med SMILE är att ta tillvara på lärdomar från INGJUTA när en arbetsmodell för mentorskap och handledning ska utvecklas. Den här modellen ska sedan kunna användas även i andra branscher och först ut att prova på den nya modellen är trähusindustrin. Vi kommer att återkomma till hur projektet utvecklas under året och avslutar här endast med en kommentar kring begreppen handledare och mentor.

I ansökan har vi huvudsakligen använt oss av begreppet handledare men även begreppet mentorskap förekommer. Anledningen är att vi inser att modellen kommer att behöva grunda sig på en kombination av dessa två roller och detta kommer vi att utveckla vidare. På en generell nivå innebär handledarskapet att erbjuda pedagogiskt stöd för en höjd kompetens, ofta utifrån en strukturerad modell, medan mentorskapet har fokus på den egna erfarenheten och att i samspel utvecklas inom ett område. Under hösten kommer modellen att testas i träindustrin.