På uppdrag av Utbildningsdepartementet genomförde Encell en metaanalytisk studie av Kunskapslyftet på grundval av befintligt utvärderingsmaterial på nationell, regional och lokal nivå. Uppdraget innebar att utifrån nationella utvärderingar, Skolverkets halvårsrapporter samt lokala och regionala rapporter som bedömdes relevanta, jämföra slutsatser och identifiera eventuella områden där kunskapsluckor kunde föreligga.

Hela rapporten "Kunskapslyftet – Ett lyft för hela själen" finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.