Svenska lärosäten behöver förstärka sin strategiska förmåga att samverka med det omgivande samhället. I projektet KLOSS (Kunskapsutbyte och Lärande Om Strategisk Samverkan) kommer tidigare erfarenheter av arbete med samverkansfrågor att systematiseras och därmed utgöra en grund för ett fortsatt utvecklingsarbete.

KLOSS-medlemmarna under en kick-off på KTH i januari 2014.

KLOSS-medlemmarna under en kick-off på KTH i januari 2014.

Projektets utgångsidé är att vi genom att systematisera tidigare erfarenheter av arbete med samverkansfrågor och genomföra ett utvecklingsarbete kan förse (våra egna såväl som andra) lärosäten med värdefulla utgångspunkter för vidare arbete. Man kan beskriva detta som att projektet förädlar en rad byggKLOSSar i form av verktyg för strategisk samverkan. Dessa görs tillgängliga för en vidare krets i syfte att göra det möjligt för svenska lärosäten att bygga upp sitt interna arbete kring samverkan till högre höjder och med mer stabil grund än tidigare.

Encell deltar i ett av sex delprojekt under rubriken "Belöningssystem på individnivå och meritvärde av samverkan".