Personer i radiostudio

Medierna genomsyrar i stort sett hela vår tillvaro. Därför har forskningsfältet Medie- och kommunikations­vetenskap (MKV) vuxit snabbt under de senaste decennierna.

Kontakt

Forskningsmiljöledare:

Renira Gambarato

MKV vid högskolan i Jönköping har en stark internationell profil. Miljön är internationellt erkänd inom området miljökommunikation i allmänhet och klimatjournalistik i synnerhet samt inom området global journalistik. Forskningen stödjer MKV-programmet och leds av docent Renira Gambarato.

Medie- och kommunikationsforskningen vid högskolan i Jönköping är profilerad mot hållbar kommunikation. Målsättningen med forskningen är att utveckla kunskap om hur kommunikation i olika sammanhang – i journalistiken, i organisationer, i politiken osv. – kan bidra till att FNs 17 hållbarhetsmål uppnås, dvs. till ett hållbart samhälle. Forskningsmiljön intresserar sig för samtliga tre dimensioner av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – och hur kommunikation i olika former kan bidra till att balansera dessa.

Inom ramen för forskningsprofilen driver MKV-forskarna programmet Hållbar kommunikation vars målsättning är att utveckla kunskap om kommunikationens (och framför allt den medierade kommunikationens) bidrag till ett hållbart samhälle. Läs mer om detta program här.