Om kommunikationens roll för en hållbar framtid

Hållbar kommunikation är ett forskningsprogram som baseras på samarbete mellan forskningsmiljön Medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköping University och JIBS Media Management and Transformation Centre vid Jönköping University. Det övergripande syftet med vår samhällsvetenskapliga forskning är att studera kommunikationens roll i etableringen av hållbar utveckling.

Att lösa olika typer av hållbarhetskriser, som innefattar miljön och klimatförändringar, demokratisk utveckling, fattigdom och väpnade konflikter, som också är ämnen för en global handlingsplan, FN:s Agenda 2030-deklaration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., kräver effektiv kommunikation. Utgångspunkten för vår forskning är att kommunikation inte bara bör betraktas som ett komplement till åtgärder som syftar till att uppnå hållbar utveckling, utan snarare som det väsentliga "limmet" som gör alla ansträngningar och aktiviteter möjliga från första början.

I detta sammanhang kan kommunikation innebära flera olika praktiker, såsom mellanmänsklig kommunikation mellan individer, mellan två eller flera organisationer/institutioner, eller mellan organisationer/institutioner och individer, betraktade som användare/medborgare/konsumenter. I vår forskning fokuserar vi på följande områden:

  • Kommunikation för social förändring
  • Klimatförändringsfrågan och dess kommunikativa utmaningar
  • Hållbar utveckling och kommunikation som transmedia storytelling. Hur kan kommunikationen förbättras genom att använda flera medieplattformar samtidigt med publikengagemang?
  • Politisk diskurs på sociala medier och konsekvenserna för demokratin
  • Tvärsektoriell samverkan/kommunikation mellan organisationer som en metod för att uppnå hållbar utveckling
  • Jjournalistik och digitala mediers roll för hållbar utveckling

I vår forskning tillämpar vi både kvalitativa och kvantitativa metoder, inklusive etnografi, netnografi, deltagande forskning, diskursanalys, bland flera andra. Följande är nuvarande eller tidigare finansiärer av våra forskningsprojekt: Formas, Vetenskapsrådet, Länsstyrelsen i Jönköping/Klimatrådet och Svensk Däckåtervinning. För mer detaljerad information om forskning, se Pågående projekt.

Kontakt: Forskningsmiljöledare Renira Gambarato, professor i medie- och kommunikationsvetenskap. renira.gambarato@ju.se