Micro-technopolitics of engagement: Women's everyday communicative practices, digital citizenship and democracy in Argentina är ett forskningsprojekt finansierat av ett Marie Curie Global Fellowship-stipendium från EU-kommissionen, som Florencia Enghel tilldelades 2019.

Enghels nuvarande projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. pågår mellan 2020 och 2023, och undersöker kvinnors jämställdhets- och demokratifrämjande kommunikativa praktiker i det dagliga livet i Argentina.

Argentinska kvinnor utgör 51,1% av landets befolkning men drabbas oproportionerligt av fattigdom, diskriminering och våld. År 2015 tog deras långa och mångfaldiga historia av mobilisering för att hävda sina rättigheter en ny vändning, i ljuset av en skrämmande ökning av könsrelaterat våld. Sedan dess har kvinnor gjort sina krav gällande på gatorna och i sociala medier, bland andra platser, med uthållighet och ökande styrka. Sedan mars 2020 har COVID-19-pandemin förvärrat köns ojämlikheten och stått i vägen för att organisera kollektiva mobiliseringar på offentliga platser.

Detta projekt undersöker de vardagliga kommunikativa praktikerna hos argentinska kvinnor och icke-binära personer för jämställdhet i samband med digital medborgarskap. Vilka är dessa vardagliga kommunikativa praktiker? Hur visar de sig i vardagen under tider när kollektiv mobilisering inte äger rum? Hur bidrar de till den demokratiska lösningen av de ställda kraven? Vilka hinder möter de?

Projektet fokuserar på det argentinska fallet ur en kvalitativt perspektiv. Syftet är att bidra till förståelsen av mikro-teknopolitiken för medborgarmedverkan som syftar till att lösa könsojämlikhet bland andra dysfunktionella eller bristande element i demokratin.

Forskningsmålen:

  • att förstå de vardagliga kommunikativa praktikerna hos argentinska kvinnor mobiliserade för rättvisa i sammanhanget av de makro-tendenser som påverkar landet.
  • att identifiera den praktiska och kulturella betydelsen av de olika kommunikativa samlingarna som engageras individuellt och interpersonellt av kvinnor i vardagen.
  • att informera den teknopolitiska kapaciteten hos argentinska kvinnor för att utlösa lyssnande, dvs. den faktiska lösningen av deras krav, från offentliga myndigheter, stora digitala- och nyhetsmedieföretag och andra relevanta sociala aktörer.