Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om differential- och integralkalkyl i en reell variabel samt öka förmågan att med matematikens språk och symbolik följa och genomföra logiska och matematiska resonemang och därigenom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

Kursen innehåller följande moment:

  • Elementär logik och mängdlära
  • De olika talsystemen, inklusive grundläggande teori om komplexa tal
  • Ekvationer och olikheter
  • Funktioner av en reell variabel
  • Gränsvärden, kontinuitet
  • Derivator
  • Integraler
  • Differentialekvationer, 1:a och 2:a ordningens

 
För mer information, kontakta Fredrik Abrahamsson.

Exempel på tidigare givna tentor