ytfinish och korrosionsbeständighet på konventionellt material och 3D printat material

3D-printing är ett snabbt växande område men med denna teknik följer ett antal utmaningar som måste övervinnas. Projektet Surface quality and challenges in 3D printed metals (3DSURF) har som mål att fylla det kunskapsgap som finns kring ytfinish och korrosionsbeständighet hos 3D-printade material för att göra tekniken ännu mer konkurrenskraftig.

Introduktion

Efterfrågan på 3D-printade material har ökat kraftigt på grund av marknadens krav på kortare produktutvecklingscykler, anpassade produkter, hållbarhet, lägre tillverkningskostnader samt minskad energiförbrukning. Även om 3D-printade material möter dessa krav har de fortfarande vissa brister, såsom grova ytor och porositet, som måste avhjälpas för att öka deras tillämpning.

Syfte

Electropolishing

Electropolishing

3D-printad metall har en annan mikrostruktur än sina gjutna och bearbetade motsvarigheter. Detta beror bland annat på den snabba avkylningshastighet som 3D-printat material har. Anisotropiska mikrostrukturer såsom metastabila faser, osmält material, spänningar på grund av restprodukter och metallurgiska defekter är exempel på mikrostrukturella särdrag hos 3D-printad metall. Dessa karaktäristiska drag påverkar i allra högsta grad de mekaniska funktionerna, såsom till exempel utslitning, korrosionsbeständighet och ytans grovhet. Projektets syfte är att studera 3D-printade metallers korrosionsbeständighet och att förbättra ytornas kvalitet.

Förväntade resultat

3DSURF förväntas klarlägga de optimerade parametrarna för elektropolering av 3D-printat material, vilket kommer att stärka kompetensen hos 3D-printingindustrin. Dessutom kommer en vetenskaplig undersökning av korrosionsbeständigheten hos 3D-printat material att genomföras.

Projekttid och finansiering

Logotyp Åforsk foundation

Projektet pågår från oktober 2018 till slutet av december 2019 och finansieras av Åforsk Foundation.

Kontaktinformation

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Donya Ahmadkhaniha eller Caterina Zanella för ytterligare information.