Gjutjärns mekaniska egenskaper bestäms av materialets mikrostruktur, där grafitmorfologin är den viktigaste faktorn för att erhålla förväntade egenskaper i färdig produkt.

Bildningsmekanismen för grafiten förefaller likartad i de olika gjutjärnen (grå-, kompaktgrafit- och segjärn) men tillväxten sker på olika sätt och följaktligen kan en mängd strukturella varianter utvecklas under stelningsfasen. Några varianter är önskvärda och karaktäristiska för respektive gjutjärn medan andra varianter av grafitmorfologi har förödande inverkan på de mekaniska egenskaperna och klassas som defekta, till exempel så kallad chunky grafit. Förekomst av chunky grafit försämrar de mekaniska egenskaperna, främst duktilitet och brottseghet.

Närbild på grafitstrukturen under stelningsfasen

Projektet utförs i samarbete med Svenska Gjuteriföreningen inom CIC (Casting Innovation Center). Målet för doktorandarbetet är att fastställa mekanismen för tillväxt av grafitstrukturen under stelningsfasen i segjärn samt förbättra strukturen i de fall chunky grafit normalt bildas.