Utlösningen av brott i material och i komponenter sker på olika sätt. Till exempel segt brott kärnbildas vid en kritisk töjning medan sprött brott utlöses vid en kritisk spänning.

Den systematiska beskrivningen av brottytors utseende kallas fraktografi. Fraktografin används i två sammanhang: haveri undersökning och utveckling av material. Vid skadeutredningar är det av stort värde att kunna avgöra brott typen och startpunkten i syfte att identifiera brott orsaken. Vid material utvecklingen studeras brottytor efter ett hållfasthetsprov med syfte att kartlägga brott mekanismen.

Fraktografins undersökningen görs inledningsvis med obeväpnat öga, sedan med ljusmikroskop, och avslutningsvis om så krävs i hög förstoring med svepelektronmikroskop. I avdelningen har vi studerat utbredning av brottsprickor efter dragprov av olika gjutmaterial. Brottprofiler har karaktäriserats efter utseende med ljusmikroskop. Ett exampel syns i figuren nedan.

Ett snitt i dragningsriktning. material Al11Si

Ett snitt i dragningsriktning. material Al11Si

Samma vid stor förstoring

Samma vid stor förstoring