Detta är ett övergripande projekt som innefattar frågeställningar inom ytbehandling, korrosion och gjutning av magnesiumkomponenter.

I projektet ingår följande företag: KIMAB, Australian Magnesium Corporation (AMC), CSM Materialteknik AB, Volvo Lastvagnar AB, ADC of Sweden, Proton Finishing i Husqvarna AB, Bodycote Ytbehandling AB, Husqvarna AB, Tikkurila Coatings AB, Tekniska Högskolan i Jönköping, Chemetall, Scania CV AB, Finnveden Gjutal AB och Henkel Norden AB.

Forskningen vid Tekniska Högskolan i Jönköping har fokuserat på bildningen av ytdefekter, där varmsprickor och segringsbandsrelaterade ytdefekter har varit av speciellt intresse. Inverkan av ett flertal processparametrar på dessa defekter har undersökts i fullskaliga komponenter till fordonsindustrin. Det har bl.a. påvisats att varmsprickor under vissa omständigheter kan fyllas med kraftigt segrad smälta, och att dessa defekter därvid blir mycket svåra att upptäcka utan att en metallografisk undersökning utförs. En sådan defekt visas i figuren nedan.

Varmspricka som fyllts med kraftigt segrad smälta i en komponent av legering AM50.

Varmspricka som fyllts med kraftigt segrad smälta i en komponent av legering AM50.

Tekniska Högskolans del av projektet utförs i nära samarbete med Finnveden Gjutal AB i Hultsfred och finansieras med medel från VINNOVA, Verket för innovationssystem under insatsområdet "Verkstadsindustrins Användning av Material i sina Produkter" (VAMP).