Projektet IDEAL, "Integrated Development Routes for Optimised Cast Aluminium Components", är ett europeiskt samarbetesprojekt med deltagare från olika europeiska länder. Bland deltagarna finns Fiats Forskningscentra, DaimlerChrysler, Ford, AUDI, Enginsoft, Foundrysoft, MAGMA, Högskolan i Jönköping , DTU och DTG.

Högskolans ansvarsområde ligger i att studera mikrostrukturens olika fasers inverkan på de mekaniska egenskaperna hos gjutna aluminiumlegeringar samt stelningsförfarandet hos dessa. Med mikrostrukturen menas bland annat kisel partiklarnas storlek samt dess spridning hos den gjutna detaljen, avståndet mellan dendrite armarna samt storleken på den nålformade järnfasen mm.

Utifrån de experimentella resultaten, skall mikrostrukturen och de mekaniska egenskaperna modelleras. Vid studien används flera olika stelningssätt och stelningshastigheter. Det skall belysa hur och när olika faser utskiljs och hur dessa faser påverkar den slutliga hållfastheten.

illustration mikrostrukturens olika faser