Tillverkningsprocesser där halvstelnade metaller används utvecklades först vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) i början av 70-talet. Det finns principiellt sett två olika vägar att använda sig av halvstelnade metaller; rheoformning respektive thixoformning.

Rheoformning bygger på att man låter en smälta delvis stelna under omröring och väl kontrollerade kylförhållanden till det att en önskad fraktion fast fas har bildats, varefter formning till en komponent sker. Vid thixoformning används ett speciellt halvfabrikat med en icke-dendritisk mikrostruktur, som värms upp till en viss temperatur i två-fasområdet innan formning till en komponent sker.

Mikrostruktur hos konventionalt gjuten magnesium legering AZ91.

Mikrostruktur hos konventionalt gjuten magnesium legering AZ91.

Mikrostruktur hos magnesium legering AZ91 in halvstelnat tillstånd framställd genom ny innovativ teknik.

Mikrostruktur hos magnesium legering AZ91 in halvstelnat tillstånd framställd genom ny innovativ teknik.

The overall goal of this project is to further investigate a recently developed cost effective technique for manufacturing of semi-solid feedstock of both Al-alloys and Mg-alloys. The project will focus on how the microstructure is formed during the processing steps; i.e. during the controlled cooling and stirring of the melt as well as during reheating of the feedstock material. Further, the mechanical properties of different Mg- and Al-alloys cast under different processing conditions will be investigated; both in the as-cast and in the heat treated states.

Projektet utförs i nära samarbete med Finnveden Gjutal AB i Hultsfred och Stena Aluminium AB och finansieras med medel från Fordonsforskningsprogrammet (FFP) genom Programrådet för fordonsforskning (PFF) via VINNOVA, Verket för innovationssystem.